Videosamtal som komplement till hembesök

Sammanfattning

I ett EU-initierat projekt i Hudiksvalls kommun har 12 personer med tillsynsbehov i hemmet utrustats med särskilt konfigurerade surfplattor för videokommunikation. Vårdpersonal kommunicerar genom plattan i rörlig bild som alternativ till hembesök. Det påminner om att skypa och är en kommunikation som kan spara avsevärda pengar i restid och som gillas av testgruppen, däribland en 95-årig dam. 

Nyttoeffekter

-Vårdtagarna: Ökad tillgänglighet till omsorg, ökad integritet,  ökad social samvaro
-Verksamheten: Klarar fler vårdbehövande med färre personal, minskade dötid i resor.
-Samhället: Bättre resursutnyttjande, minskade kostnader

Verksamhet

hemtjänst

Citat

”Du spar mycket tid, särskilt i glesbygd där du har långa resvägar. Det kan ibland vara 45 minuter i bil, enkel väg, med två personal. Här finns mycket att vinna,” säger Madeleine Hedin, verksamhetsutvecklare, eHälsa, Hudiksvalls kommun.

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Precis som Sverige brottas stora delar av Europa med en åldrande befolkning och stigande vårdkostnader, varför EU testar olika ehälso-lösningar. Orter i Sverige och Finland valdes tack vare sin höga IT-mognad och bredbandsutbyggnad ut för detta projekt, som är en del av EU:s projekt Connected for Health. Hudiksvall, 30 mil norr om Stockholm, är en till ytan stor kommun med en liten befolkning, endast cirka 37 000 personer. Det är ibland stora avstånd till vårdtagarna. Målet är att göra 1-3 tillsynsbesök om dagen. Det är resurskrävande och många får idag inte den dagliga kontakt som kommunen skulle vilja ge. En annan sida av saken är att hembesök inte alltid optimalt för vårdtagarna. De ska ställa upp på besök på tider som passar vårdgivaren och alla är inte intresserade av att ha främmande personer som tittar in i deras hem varje dag, om det inte behövs. Vårdgivaren vill minska den dötid som onödiga resor innebär och samtidigt ge vårdtagaren den trygghet och den dagliga uppföljning som behövs och som vårdtagaren önskar.

Hudiksvalls kommun har i flera privata hem installerat nattillsyn med kamera, trygghetslarm och sensorer som kan motverka fallolyckor genom att till exempel automatiskt tända lampor om personen ska gå till köket och ta ett glas vatten. Videolänken kompletterar denna typ av vårdstöd på distans. Viktigt är att lösningen kan hanteras av äldre personer som saknar vana vid elektronik och internet.

Lösning & funktion

Videokommunikationens centrala del är en vanlig surfplatta och en app. Plattan är konfigurerad för att mycket enkelt kunna kopplas mellan vårdtagare och vårdgivare samt släktingar och andra som vårdtagaren vill kunna videokommunicera med. Säkerhetslösningen bygger på kryptering och lösenord.
– Systemet kopplas till samma router som de andra hjälpmedlen, vilket är viktigt. Vi vill inte ha en massa olika bakomliggande tekniska system och har i det här projektet utvärderat en öppen plattform från leverantören Alleato säger Madeleine Hedin, verksamhetsutvecklare på kommunen.
Vårdtagaren kan be om ett videomöte när han eller hon vill eller be om en annan tid för videomöte när vårdgivaren hör av sig.
Madeleine Hedin säger att det kommunikationen påminner om att skypa, men detta system är ”mycket enklare” eftersom målgruppen ofta är över 80 år gammal och inte van vid teknik.
Appen syns väldigt tydligt och det går till exempel inte att logga ut av misstag. Du kan alltid ta emot ett samtal. Man kan välja ja eller nej när någon ringer.
– Vi har till exempel en dam som är 95 år. Hon klarar detta utmärkt, säger Madeleine Hedin.

Alla områden i Hudiksvall täcks inte av bredband, men man har då kunnat använda NMT-tjänster för glesbygd.
Hudiksvall har inga planer på att ersätta alla hembesök med videokommunikation.
– Det är upp till vårdtagaren hur han eller hon vill ha det, säger Madeleine Hedin.

Ekonomi

Hudiksvalls kommun har räknat ut att besparingseffekten av videokommunikationen, baserat på offerter, är cirka 34 000 kr per brukare och år, främst genom minskad restid.
Leverantören säger att tjänsten kostar från 595 kr/brukare och månad, exklusive hårdvara, och beroende av grad av support.
Nattillsynen sköts hos en del vårdtagare genom kamerasystem. Även där har kommunen räknat på besparingseffekten och kommit fram till att den ligger på 94 000 kronor per brukare och år eftersom två personal med OB-tillägg reser ut för för nattbesök.

Processen

Det handlar om ett EU-initierat test. I Hudiksvalls kommun är tre av de tolv i deltagarna i glesbygd utan tillgång till fiberanslutning. Samtliga har testats i ett år och redan innan projektet hade kommunen ett politiskt beslut om att att permanentera videokommunikation som vårdstöd. En fråga för framtiden är vem som ska betala surfplattorna? Ska kommunen skänka surfplattor, som ju kan användas som vilken surfplatta som helst? Det är en politisk fråga som återstår att lösa.

Fördjupning i nyttoeffekter

Många hembesök kan ersättas med videomöten vilket innebär:
-Minskad restid/dötid
-Ökade möjligheter för kommunen att uppfylla sina mål om dagliga kontakter. Detta är inget mål i sig, bara det antal kontakter som skedde under projektet. Antalet sociala kontakter bestäms utifrån varje enskild brukares behov.
-Kraftigt minskade kostnader per kontakt
-Vårdtagarna kan med kort varsel ta initiativ till videomöte, eller trycka på nej-knappen när man inte vill ha ett videomöte
-Vårdtagarna kan kommunicera med specialist som via bilder kan göra bedömning av patientstatus. Det kan ibland betyda att vårdtagaren slipper ta sig till vårdcentralen, vilket kan vara en jobbig resa för denna målgrupp och dessutom innebära infektionsrisk. Detta är en teknisk möjlighet, men inget som har testats i Hudiksvalls kommun ännu.

Lärdomar och tips

Ett nytt system kräver inlärning. I detta fall skulle 80-plussare ta till sig ny teknik.
– Det är förstås en stor utmaning. Appen måste vara mycket enkel. Man måste träffa användarna och träna och träna, säger Jennie Gehlin på nWise, företaget som står för videosystemet.
En annan viktig punkt, som kommunen trycker på, är att lösningen ska vara kompatibel med teknik från andra leverantörer.
– Det ska vara en plattform som fungerar för olika lösningar, säger Madeleine Hedin, verksamhetsledare på kommunen. I detta projekt använda Alleatos plattform.

Mer information 

EU:s Connected for Health’s tidiga utvärdering av testet
Connected for health_evaluation
nWise om projektet
http://se.nwise.info/v-rd-p-distans

 

Kontakt

Madeleine Hedin, verksamhetsutvecklare, eHälsa, Hudiksvalls kommun
madeleine.hedin [at] hudiksvall.se Tel: +46 70 210 8666

Tjänstens namn

MMX® Care

Leverantör av tjänsten

nWise AB
Salagatan 16
Uppsala
www.nwise.se
Jennie Gehlin. Product Manager. Occupational Therapist, Nwise
jennie.gehlin [at] nwise.se Tel:+46 700 39 34 38
Alleato: www.alleato.se