Sverige Digitaliserar

Sverige digitaliserar! är en arena där ledande aktörer inom industrin tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen och Vinnova genomför aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering. Inom ramen för detta har Industriforskningsforum tagit fram förslag på pilotprojekt som nu är igång.

Industriforskningsforum är ett informellt nätverk för samverkan i syfte att förstå digitaliseringens möjligheter för svensk industri.

Vi vill:

  • Investera i Sverige – tillsammans! – Vi vill visa att industrin är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på digitaliseringen, på testbäddar, samverkansplattformar, FoI-finansiering, förenklade regelverk och kompetensutveckling.
  • Visa vägen - hur digitaliseringen möjliggör för nyindustrialiseringen. Att den har en helt avgörande betydelse för konkurrenskraften, och att den sker Nu och på riktigt!
  • Stärka samarbeten mellan olika branscher och innovationsaktörer – för nya produkter, tjänster, affärsmöjligheter och affärsmodeller. Skapa nätverk och mötesplatser som leder till nytänkande och kreativa, tvärsektoriella lösningar.

Inom arenan Sverige Digitaliserar deltar aktörer inom Industriforskningsforum, RISE, Vinnova, Teknikföretagen och IF Metall. Vi välkomnar nya aktörer.

Industriforskningsforum är ett informellt nätverk med forskningschefer och teknikchefer från ett antal svenska industriföretag; ABB, Atlas Copco, Boliden, E.ON, Ericsson, RISE, Saab, Scania, SKF, Sigma Connectivity, Sony, TeliaSonera, Vattenfall, och AB Volvo. Initiativtagare  är Ericsson.

Rapport för nedladdning

Under våren 2016 gjorde RISE ICT inom Sverige Digitaliserar! en enkätundersökning, i samarbete med Roland Berger, Teknikföretagen och Swedish Medtech, med fokus på svenska företag och deras syn på sin digitalisering.

Ladda ner rapporten här!

 

Sverige Digitaliserar ordbild

Kontakt

Jenny Sperens, Business & Strategy Development
jenny.sperens [at] ri.se

Louise Felldin, RISE ICT, Director of Communications
louise.felldin [at] ri.se