ProjectHållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Competence Areas
Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet

Idén om det smarta hemmet är inte ny, det finns en rad olika smarta tjänster på marknaden. Problemet är att de ofta bygger på helt olika tekniska plattformar. I praktiken är det verkligt smarta hemmet, där allt samverkar på ett bra och billigt sätt, inte här ännu. Det ska ett nytt innovationsprojekt, drivet av RISE ICT, råda bot på. Projektet drog officiellt igång vid en kick-off den 16 januari 2015.

Syfte och mål

Målet för projektet är att främja innovation och hållbarhet genom en öppen IKT-baserad tjänsteproduktion i hem- och fastighetsmiljö. I målbilden för det smarta hemmet ska det vara möjligt att samutnyttja fysisk utrustning, och data ska vara tillgängligt för alla (autentiserade) aktörer. Det ska baseras på öppna standarder och det ska finnas mekanismer som skyddar individens integritet. Dessutom ska det vara enkelt att lägga till ny utrustning i form av sensorer och aktuatorer. Slutligen ska det finnas hållbara affärsmodeller som stödjer öppna lösningar i hem och fastigheter.

Förväntade effekter och resultat

Öppna tjänsteplattformer kommer att främja samarbete kring IKT-lösningar gällande såväl teknik, affärsmodeller som tjänster i hem- och fastighetsmiljöer. Det kommer att minska tröskeln för nya aktörer, särskilt för SME, att bidra med teknik och tjänster vilket ledar till fler, bättre och billigare tjänster. Genom att dela på utrustning kan man spara mycket på att inte behöva installera redundanta sensorer, aktuatorer, gateways och routrar, och man kommer att minska miljö- och klimatbelastning vid tillverkning, drift och återvinning. Dessutom förenklas driften av tjänster.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet vill vi implementera hållbara, öppna lösningar för det smarta hemmet i tre spår. Det ska göras i 125 lägenheter i fem städer. I spår 1 byggs målbilden - både teknik och affärsmodeller - från start, baserat på en kommersiell state of the art plattform. De två andra spåren är migrationsscenarier: Spår 2 utgår ifrån en befintlig, sluten energitjänsteplattform som öppnas upp med gränssnitt neråt mot sensorer/aktuatorer och uppåt mot data. I spår 3 utgår vi ifrån en befintlig sluten tjänst, det digitala trygghetslarmet, som modifieras för att passa in i en öppen tjänsteplattform.

Det öppna smarta hemmet

I framtidens smarta hem och fastigheter ska vilken tjänsteleverantör som helst (som har fått tillstånd till detta) kunna få tillgång till vilken sensordata som helst för att kunna utveckla nya tjänster. Det ska finnas mekanismer för hur en fastighetstjänst ska kunna använda information från en sensor som t ex kommunen eller en privatperson har placerat i hemmet.

Själva tekniken är viktig i projektet, men affärsmodeller är minst lika viktigt för att kunna skapa öppna lösningar. Dessutom är säkerhet och personlig integritet helt centralt i projektet.

 

 

 

 

Konstellation – projektparter

Projektets behovsägare är bostadsbolag och kommuner. De är direkt eller indirekt kunder till projektets teknikbolag som levererar data, tjänster, utrustning och tjänsteplattformar. Projektet leds av forskningsinstituten inom Swedish ICT.

 

Behovsägare

 

 

Teknikbolag

 

 

Projektledning

Bostadsbolaget i Göteborg, Mimer, Skebo, Riksbyggen, Förvaltaren, Micasa, SABO, Stockholms stad, Skellefteå kommun, Sundbybergs Stadsnät.

Alleato, Inteno, There Corporation, Telia, KTC, Manodo, Clayster, Mälarenergi Elnät, Skellefteå Kraft

RISE ICT (koordinator), RISE Acreo, RISE Interactive, RISE SICS

Läs mer

The pre-project: Smart ICT for Sustainable Living in Stockholm Royal Seaport

Stockholms Stad: Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

In media