ProjectRISE Data Science

Competence Areas
RISE Data Science

RISE Data Science är ett nationellt initiativ för avancerad digitalisering av svensk industri och samhälle med datadrivna metoder. Initiativet leder hela RISE Research Institutes of Sweden i en kraftsamling kring forskning, utveckling, utbildning och information för att driva detta helt affärstransformerande område. Intiativet tar fram nästa generations data science-teknologier och tillämpningar i ett avancerat forskningsprogram med ledande företag, universitet och myndigheter.

Målet är att dramatiskt öka takten för datadriven innovation och avancerad digital transformation över hela landet och placera Sverige i täten för detta globala paradigmskifte.

RISE Data Science kombinerar den tekniska expertisen i en världsledande forsknings- och innovationsmiljö i data science vid SICS i Kista med kraften i RISE Research Institutes of Sweden breda och djupa områdesexpertis och industriella och geografiska täckning. Initiativet samlar 100 forskare från alla delar av RISE och spänner över alla branscher: process, produktion, telekom, stadsutveckling, fordon, hälsovård, life science, med mera. Tillsammans skapar de nya lösningar och innovationer och går i bräschen för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Geografiskt befinner sig forskningsteamen på platser från Luleå i norr till Lund i söder. Initiativet har nära samarbete med universitet och högskolor över hela landet och har många internationella forskningssamarbeten. Bland partners finns ledande företag och myndigheter som Ericsson, Husqvarna, King, Saab, Scania, Skatteverket, Spotify med flera.

Vad är data science?

Data science handlar om hur vi använder matematik, algoritmer och kraftfulla datorer för att behandla, analysera och utvinna nya kunskaper och smarta funktioner ur mycket stora datamängder. Historiskt är detta statistikens roll, men med digitaliseringen har området vuxit samman med maskininlärning och artificiell intelligens och till vår hjälp har vi fått ofattbart stor lagringskapacitet och extremt snabba datorer. I takt med den växande mängden data blir data science allt viktigare för att ge oss redskap och nya möjligheter att samla in, bearbeta och skapa värde ur data. När datan ger oss möjlighet att se helt nya mönster i hur saker fungerar kan det ge upphov till värdefulla innovationer.

Arbetar du på hög nivå inom data science behöver du kunskaper i statistik och databaser, skalbara beräkningsplattformar, matematik och algoritmutveckling, maskininlärning och artificiell intelligens. Du måste ha insikt i hur data genereras och samlas in, och hur man jämför äpplen och päron, Edvard Munchs penseldrag och hur trafiken påverkas när Beyoncé är i Stockholm. För att skapa nytta behövs också förståelse för affärsmodeller och innovation.

 

Framsida broschyr RISE Data Science

Läs mer om RISE Data Science

Ladda ned broschyr (pdf) (uppdaterad Mars 2017)

 

SICS Learning Machines

Forsknings- och innovationsmiljön för maskininlärning, SICS Learning Machines, vid SICS Swedish ICT är kärnan i initiativet RISE Data Science.

 

Läs mer