ProjectInternetbaserade omsorgstjänster

Competence Areas
Internetbaserade omsorgstjänster

Swedish ICT genomförde under hösten 2013 en förstudie med syfte att visa på möjligheterna för internetbaserade omsorgstjänster istället för stadsnätbaserade.

Bakgrunden var att många stadsnät experimenterar med elektroniska omsorgstjänster som är låsta till stadsnätet. Detta leder till exkludering av omsorgstagare som inte har stadsnät, och det sänker innovationskraften inom elektroniska omsorgstjänster.

Istället förespråkar Swedish ICT att man som i resten av samhället går mot internetbaserade tjänster vilket inkluderar alla och vilket leder till en större tjänsteflora med snabbare utveckling av tjänster, högre konkurrens, och ultimativt billigare och bättre tjänster.

Parallellt till detta bygger Swedish ICT en ”omsorgsgateway” som ska placeras hos omsorgstagaren och som ska garantera en robust och säker tjänsteleverans.

Projektet drivs av Acreo Swedish ICT. Partners är Hudiksvall Kommun, Region Gävleborg och JoiceCare. Vi inkluderar gärna andra partners. Vi vill att internetbaserade omsorgstjänster ska spridas över hela landet!

Stadsnätsbaserad omsorgstjänst

Stadsnätsbaserad omsorgstjänst

 

Internetbaserad stadsnätstjänst

Internetbaserad stadsnätstjänst

 

På längre sikt vill vi utveckla en gemensam portal med väldefinierade gränssnitt mot tjänsteleverantören och omsorgsgivare så att det blir enklare att lägga till nya tjänster som leder till färre utrustningar i hemmet.

Frågor och Svar

Det finns speciellt två argument som används mot internetbaserade omsorgstjänster:

A) "Är det tillräckligt säkert om det inte är en stadsnättjänst?"

Svar A: Tekniskt är det inget större problem att göra säkra tjänster. Man kan kryptera själva tjänsten och man kan kryptera förbindelsen från hemmet. Se dessutom svar B. Bankärenden över nätet fungerar t ex idag, och det är en extremt säker tjänst.

B) "Om man inte har stadsnätet idag behövs extra utrustning i hemmet för att få det?"

Svar B: Delvist sant! Om man inte har stadsnät behöver man en extra box - en ”omsorgsgateway” - som kan kopplas till det befintliga internet i hemmet eller alternativt till mobilnätet. Man kan även välja att ha backup på denna omsorgsgateway med en extra förbindelse till mobilnätet vilket ger en mer robust koppling än stadsnätet. Med andra ord; om ena förbindelsen går ner tar den andra över.

Det är även en omsorgsgateway som tar hand om säkerheten genom en krypterad förbindelse till vilken man då kan lägga till kryptering på själva tjänsten – precis som i vanliga stadsnätet.