Flygfoto över Norra Djurgårdsstaden

ProjectInnovationsplattform Hållbara Stockholm

Competence Areas
Innovationsplattform Hållbara Stockholm

I Stockholm ska 140 000 nya bostäder byggas till år 2030. Och med dem tillhörande service, infrastruktur och rekreationsområden. Ett jätteprojekt och en stor utmaning för Stockholms stad att genomföra på kort tid och på ett hållbart sätt. Samtidigt finns stora möjligheter att utnyttja och utveckla digitala tjänster och teknik för den framtida staden.

För att lyckas behövs innovativa grepp, både i val av tekniska lösningar och inom organisation och samverkan. Innovationsplattformen ska utforska förutsättningarna för just Stockholms Stad att utveckla sin kapacitet för innovation, till exempel genom bättre strukturer för samverkan och lärande och också att ta fram digitala lösningar som exempelvis kan öka interaktionen med invånarna och bidra till att nya tjänster, jobb och att cirkulära affärsmodeller skapas.                                           

Innovationsplattform Hållbara Stockholm syftar till att möta utmaningarna inom hållbar bostadsförsörjning och tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. De främsta hindren avser organisatoriska hinder och handlar om att stärka och utveckla tvärsektoriell samverkan, kunskapsöverföring och lärande. Det finns ett behov av att systematisera läroprocesserna, utveckla samverkansformer och att skala upp och överföra kunskap och erfarenheter från stadens goda exempel till alla stadsutvecklingsprojekt.

Projektets partners är Stockholms stad (Norra Djurgårdsstaden Innovation koordinerar), Swedish ICT, SP och KTH.

Foto: Norra Djurgårdsstaden/Aaro Designsystem