RISE ICT stories: Närmare vård - på distans

 

Nästan en halv miljon människor i Sverige har den kroniska lungsjukdomen KOL. Sjukdomen innebär regelbundna besök på sjukhus för kontroller, provtagning och behandling. Men kanske inte så länge till.

Forskarna på RISE driver ett projekt för att testa helt nya vårdmetoder för KOL-patienter. Tillsammans med en av Sveriges största patientorganisationer, Riksförbundet HjärtLung, och ett 20-tal andra aktörer testas metoder som gör hemmet till den nya vårdplatsen och patienten till en aktiv del av behandlingen.

Med hjälp av smart teknik som sensorer mäter patienten själv sin hälsa – och rapporterar in resultaten till sjukvården. Patienterna kan också koppla upp sig och prata med en vårdoperatör, en personlig kontakt som fungerar som länk till resten av vården.

Genom täta kontakter med vårdoperatören och genom kontinuerligt insamlande av patientens hälsodata får vården överblick över sjukdomens utveckling. Försämringar i sjukdomen kan upptäckas tidigt så att behandlingen snabbt kan justeras och att akutbesök ofta kan undvikas.

De patienter som testat tekniken berättar om ökad livskvalitet. Sjukvården har fått förutsättningar för en effektivare, verkligt individbaserad vård.

Och kanske det bästa av allt: metoderna och de tekniska lösningarna som prövas med KOL-patienter kan också användas av patienter med andra kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Vilket innebär att miljoner människor skulle kunna få effektiv vård – på sina egna villkor.

Läs mer

Läs mer om KOL-projektet

eHealth hos RISE ICT (In English)

Mer RISE ICT stories (In English)