Vinnova: Åtta pilotprojekt visar vägen till framtidens digitala industri

30 March, 2016 - 08:56

Flera av Sveriges största företag går nu samman i åtta pilotprojekt som på olika sätt banar väg för framtidens digitala industri. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitaliserad svensk industri.

Projekten är utvalda som exempel på vad digitaliserad industri kan innebära i praktiken.

- Svensk industri visar på det här sättet ett stort engagemang i att ta tätposition inom digitalisering. De pilotprojekt vi nu satsar på bidrar till det tillsammans med andra insatser som vi gör, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Läs hela pressmeddelandet från Vinnova.