Urban ICT Arena - Sveriges första öppna testbädd

1 December, 2016 - 20:00

Den 28 november invigdes Urban ICT Arena i Kista av näringsminister Mikael Damberg. Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena med målsättningen att utveckla hållbara smarta städer, stärka innovationskraften och säkra framtidens jobb Testbädden är det första initiativet som lanseras inom ramen för Testbädd Sverige, regeringens initiativ för att säkerställa att Sverige behåller sin framskjutna position som forsknings- och innovationsland. Swedish ICT är en av grundarna av Urban ICT Arena tillsammans med bland andra Ericsson, IBM, SU/DSV, KTH, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

I Kista utanför Stockholm finns ett av världens främsta IKT-kluster tack vare ett kontinuerligt tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor. Tillsammans har man bildat Stiftelsen Electrum som i trettio år har investerat i forskning, innovation och utveckling inom IKT-teknik.

Det var observationer av hur digitaliseringen lett till strukturförändringar i stadsmiljön och hur detta ställer nya krav på samverkan, innovation och utveckling som gjorde att Stiftelsen Electrum har skapat Urban ICT Arena. Här ska Kistas IKT-kluster ges möjligheten att växa sig ännu starkare med hjälp av ett antal ”Not Boring”-projekt i stadsmiljö. Målsättningen med Urban ICT Arena är att utveckla hållbara smarta städer, stärka innovationskraften och säkra framtidens jobb. Ytterligare en målsättning är att projekten som drivs inom Urban ICT Arena ska vara Not Boring.

Claus Popp Larsen, affärsområdesansvarig för Urban Life inom RISE ICT, sitter med i styrgruppen för Urban ICT Arena:

- Urban ICT Arena kan beskrivas som ett verklighetslabb, en plats där vi kan testa tekniker och lösningar i verkligheten. Samtidigt gör testbädden det betydligt enklare att ta helhetsgrepp om viktiga frågor och utmaningar, tack vare att alla viktiga aktörer finns samlade här.

En av de stora aktörerna inom testbädden är Stockholms stad. Urban ICT Arena är tänkt som ett verktyg i arbetet med att nå målet att bli världens smartaste stad.

- Vi får en möjlighet att komma bort från vertikala system och silos och istället arbeta med gemensamma, horisontella system där vi kan utnyttja gemensamma data och utveckla gemensamma tjänster. Idag fungerar staden som en gammal telefon, och vi behöver göra om den till en smartphone, säger Claus Popp Larsen.

Urban ICT Arena handlar inte bara om tjänster. Arbetet belyser också utmaningar kring utveckling av framtida infrastruktur. Anders Gavler driver infrastrukturgruppen inom testbädden:

- I samband med att vi etablerat ett 5G-nätverk i testbädden har vi stött på en del intressanta frågeställningar. Hur ska infrastruktur för 5G byggas? Hur ska den se ut? Hur ska den strömförsörjas? Den här typen av frågor kan vi lösa genom att tester inom Urban ICT Arena.

Först ut i ”Testbädd Sverige”

Urban ICT Arena är den första testbädden att lanseras inom ramen för Testbädd Sverige, regeringens initiativ för att säkerställa att Sverige behåller sin framskjutna position som forsknings- och innovationsland.

I samband med invigningen den 28 november poängterade Mikael Damberg vikten av test- och demoanläggningar, något som också reflekteras i forskningspropositionen där små- och medelstora företags förutsättningar att utnyttja möjligheterna som ges av den snabba teknikutvecklingen.

- Vi har en intressant position i ekosystemet i Stockholm. Tidigare har det saknats en gemensam testplats där stora företag inom IoT kunnat möta och samverka med mindre bolag. Här kan Urban ICT Arena spela en viktig roll, säger Claus Popp Larsen.

I dagsläget omfattar Urban ICT Arena 18 partners, ca 15 projektägare och ett 30-tal projekt. Både stora företag, SMF-er och små startups har hittills visat intresse för att driva projekt i testbädden.

- Det är flera spännande aktörer vi nu får in och jag är stolt att vi har lyckats göra testbädden relevant för dessa. I Urban ICT Arena har de en viktig roll i ekosystemet och här har de enklare att samverka med högskolor och storföretag, säger Petra Dalunde, COO för Urban ICT Arena.

Under 2016 har arbetet fokuserats på att etablera testbädden, att teckna avtal och bygga infrastruktur. 2017 ska testbädden expandera och utvecklas, och de första resultaten från arbetet ska synas och kommuniceras.

- Nu har vi bjudit in till världens största knytkalas där vi tillsammans skapar ett enormt varierande och innehållsrikt digitalt smörgåsbord, säger Claus Popp Larsen. Tillsammans kan vi nu börja smaka på de olika delarna, kombinera ihop nya och bjuda in fler att vara med.

Mer information om Urban ICT Arena och de projekt som drivs i testbädden finns att hitta på urbanictarena.se.

Foto:
Avsändare: Urban ICT Arena
Fotograf: Sandra Humer

Läs mer

Petra Dalunde berättar om Urban ICT Arena på Internetdagarna 2016 (video)