Swedish ICT blir en del av RISE - Sveriges nya starka institut

19 October, 2016 - 11:07

In English

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Pia Sandvik är vd för det nya storinstitutet.

– Det mest inspirerande med det här uppdraget är att få utveckla den potential som det nya RISE innebär. Vi har verkligen möjlighet att öka nyttan för våra kunder, säger Pia Sandvik.

Nya tjänster

Det nya RISE ska på sikt utveckla nya tjänster som kommer kunderna till del. Framför allt genom ett breddat erbjudande med fler tjänster under samma tak och tydligare vägar in till verksamheterna. Detta efterfrågas framför allt av små och medelstora företag.

– Små och medelstora företag är otroligt viktiga för tillväxten i Sverige, men de har ofta svårare att hitta sin väg till forskning och utveckling. Vi på RISE har vana att hjälpa kunder att definiera sina problem. Och med vår breda kompetensbas, och med verksamhet i hela Sverige, kan vi jobba utmed nästan hela TRL-skalan (Technology Readiness Level). Vi är med andra ord bättre rustade än många andra innovationsaktörer att vara ett bra stöd för mindre och medelstora företags utveckling, säger Pia Sandvik.

Sex divisioner

Processen att skapa det nya RISE kommer att ske successivt under de kommande åren, men vid årsskiftet bytte samtliga verksamheter* namn till RISE. Huvudkontoret kommer att etableras i Göteborg men all nuvarande FoU-verksamhet i Sverige blir kvar där den är idag.

Nya RISE är organiserad i sex divisioner:

 • RISE Bioekonomi
 • RISE Samhällsbyggnad
 • RISE ICT
 • RISE Biovetenskap och material
 • RISE Säkerhet & Transport
 • RISE Certifiering

Swedish ICT-instituten ingår i divisionen RISE ICT. Instituten inom Swedish ICT - SICS, Acreo, Viktoria och Interactive Institute – är bolag och behåller sina namn men kommer att verka som enheter i divisionen RISE ICT. Detta gäller även CBI Betonginstitutet inom divisionen RISE Built Environment.

Gränsöverskridande affärs- och innovationsområden

Utöver divisionerna har ett antal affärs- och innovationsområden som arbetar över divisionsgränserna etablerats.

 • Mobilitet
 • Digitalisering
 • Energi och biobaserad ekonomi
 • Life Science
 • Hållbara städer och samhällen

Syftet med affärs- och innovationsområdena är att bättre kunna möta globala samhällsutmaningar, till exempel inom klimat, energi, miljö, säkerhet och demografi, liksom inom hälsa och utbildning. Globala utmaningar måste tacklas med ett tvärdisciplinärt angreppssätt. Det gör vi genom att RISE affärs- och innovationsområden arbetar över divisionsgränserna, kombinerat med vårt kunnande inom innovationsledning, FoU och industrinära verksamhet.

Alla kunder som berörs av någon del i förändringen, till exempel när det gäller avtal, kommer att informeras om detta i god tid.

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Fotnot:

*Några enheter är fortsatt delägda dotterbolag och behåller sina nuvarande namn. Det gäller bland annat Processum, Asta Zero, Fire Research AS och PFI AS.

*Swerea kvarstår som intressebolag till RISE med ett direkt industriägande på 57 %

Läs mer

Pia Sandvik ny VD för ett starkare RISE

Text uppdaterad 2017-03-06.