Sveriges Olympiska Kommittés utvecklingschef H-C Holmberg till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars

2 March, 2015 - 08:00

H-C HolmbergH-C Holmberg, en av Sveriges främste experter inom området prestation och skidåkning, gästar Internet of Sports Day. Vi kommer att få ta del av H-C Holmbergs kunskap om och erfarenhet av hur sensorer och ny teknik skapar förutsättningar för elitidrottare att höja sina prestationer.

Förutom att vara utvecklingschef för Sverige Olympiska Kommitté, är H-C Holmberg professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund och forskningschef på Nationellt Vintersportcentrum. Han har även skrivit ett flertal böcker inom träning och teknik.

Om Internet of Sports Day

Internet of Sports Day är en mötesplats för sportindustrin och IKT-industrin som syftar till att sätta fokus på Sveriges unika möjlighet att kombinera sport och IKT för att skapa nya internationellt framgångsrika produkter och tjänster. Internet of Sports Day arrangeras av Swedish ICT Research, Peak Innovation och Nationellt Vintersportcentrum i samarbete med Åre Kapitalmarknadsdagar och ingår i Åre World Business and Sports Forum. www.internetofsportsday.com 

Kontakt

Jin Moen, Affärs- och Innovationsområdeschef Internet of Sports Swedish ICT
Telefon: 0707 25 44 85
Mail: jin.moen [at] swedishict.se


Om Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom Informations- och kommunikationsteknik (IKT). I gruppen ingår Acreo, SICS, Interactive Institute och Viktoria. Vi är ca 400 medarbetare och finns på tretton orter i Sverige. Swedish ICT ägs av staten genom Rise och av svenskt näringsliv, med uppdraget att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster för ökad tillväxt i Sverige.

www.swedishict.se

 

Om Peak Innovation

Jämtlandsregionen har ett nationellt uppdrag via VINNOVAs VINNVÄXT-program att långsiktigt leda framtidssatsningen Peak Innovation. Peak Innovations verksamhet ska stärka regionens internationellt ledande position inom forskning, innovation och affärsutveckling i branscherna turism, vintersport och friluftsliv. Målsättningen är att skapa tillväxt i nya och befintliga företag, skapa fler kommersiellt intressanta forskningsresultat, attrahera investeringar samt förstärka regionens varumärken och konkurrenskraft. Satsningen, inkl. utvecklingen av regionens innovationssystem, ägs och drivs via ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och idrottsrörelsen i bolaget Mid Sweden Science Park AB.

www.peakinnovation.se

 

Om Nationellt Vintersportcentrum

Nationellt Vintersportcentrum är idag världsledande inom skidforskning. Det är ett Olympiskt testcentrum för vinteridrott i Sverige som samverkar med ledande företag inom sport och outdoor-sektorn. Nationellt Vintersportcentrum är en del av Mittuniversitet.

www.miun.se/nvc

 

Om Åre Kapitalmarknadsdagar

Den 26-27 mars 2015 arrangeras Åre Kapitalmarknadsdagar för 6:e gången i Åres unika vårvintermiljö. Möt några av Sveriges främsta entreprenörer och de mest aktuella bolagen under två dagar. På plats finns ägare, koncernledningar, viktiga nationella aktörer och de bästa tillväxtbolagen samt några av våra främsta politiker/ministrar.

www.arekapitalmarknadsdagar.se