Stockholm får 5,6 miljoner för att stödja nytänkande och innovationer inom hållbar stadsutveckling

1 February, 2016 - 14:24

Stockholms stad har tillsammans med sina samarbetspartners KTHs Centrum för hållbart samhällsbyggande, SP Sveriges tekniska forskningsinstitution och Swedish ICT sökt och fått 5,6 miljoner kronor i stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformen ”Hållbara Stockholm”. Genom att parterna själva bidrar med samma summa kommer totalt ca 12 miljoner att satsas i projektet under en treårsperiod.

Målet med projektet är stärka stadens innovationsförmåga genom att utveckla och erbjuda ett systematiserat kunskaps- och processtöd. Rent konkret innebär det att projektets parter tillsammans kommer att utveckla och driva kompetensutveckling, nätverk och andra verktyg så att nya idéer och innovationer lättare och snabbare kan bidra till arbetet med att skapa 140 000 bostäder på ett hållbart sätt till 2030, inte minst med hjälp av nya digitala verktyg och plattformar.

En viktig uppgift är få olika organisationer att samverka, utbyta kunskaper, lära sig och utveckla nya arbetssätt. Här spelar aktiva mötesplatser och nätverk mellan stadens tjänstemän, näringsliv och forskare en viktig roll.

- Det är fantastiskt roligt att VINNOVA stödjer oss i arbetet med att systematisera lärandet. Genom att skapa metoder att ta tillvara positiva erfarenheter i våra pågående hållbara stadsutvecklingsprojekt som Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden så kan dessa få fäste på en bredare front i hela Stockholm. Det är viktigt idag med de utmaningar som ett snabbt växande Stockholm innebär, säger Gunnar Björkman, Innovationsdirektör i Stockholms stad.

- I projektet kommer SP och Swedish ICT att samarbeta med Stockholms Stad och KTH för att möta utmaningarna inom framtidens bostadsförsörjning och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi vill bidra till starka och innovativa kommuner, vilket krävs för att etablera ett styrkeområde inom stadsutveckling där Sverige kan bidra globalt, menar Kerstin Elias, chef för stadsutveckling på SP och Claus Popp Larsen, affärs- & innovationsområdeschef, Urban Life vid Swedish ICT.

- Stockholm befinner sig i en spännande, växande fas som kräver att alla stadens aktörer arbetar gemensamt för att nå nya insikter. Innovationsplattformen utgör en viktig arena för detta arbete. KTH, genom vårt Centrum för hållbart stadsbyggande, ser fram emot samarbetet med de andra aktörerna i detta, säger Muriel Beser Hugosson, Dekanus på KTH, Arkitektur och samhällsbyggnad.

Projektet koordineras av Stockholms stad, exploateringskontoret, och stöds från stadsledningskontoret. Samarbetspartners är KTH, SP och Swedish ICT. Projektet kommer också samarbeta med med de kommuner som tidigare fått stöd från VINNOVA för att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer; Malmö, Göteborg, Lund och Borås.

För mer information

Claus Popp Larsen
Affärs- & innovationsområdeschef Swedish ICT, Urban Life
claus.popp.larsen [at] acreo.se
070-688 19 42

Läs mer

Projekt: Innovationsplattform Hållbara Stockholm