Start för nationellt nätverk för framtidsområdet visualisering

6 September, 2007 - 23:10

I slutet på augusti hade det nationella nätverket för Visualisering
sitt uppstartsmöte och nu drar arbetet med KK-stiftelsens stora
visualiseringsprogram igång på allvar. Satsningen handlar om ett av
framtidens viktigaste analys- och kommunikationsverktyg för komplexa
och stora datamängder.

Läs hela artikeln på KK-stiftelsens hemsida