Spelforskarna gör gatan till sitt labb, Annika Waern intervjuad om IPerG i Svenska Dagbladet.

28 January, 2008 - 10:50

"Kista galleria har fått en ny, virtuell dimension. Med hjälp av
mobiltelefoner, minidatorer, optik och positioneringsteknologi skapas
en korsning av rollspel, datorspel och gatuteater. Det är kulmen på det
europeiska forskningsprojektet Iperg."

Läs hela srtikeln i SvD.