RISE spelar central roll i ny satsning för smart och hållbar stadsutveckling

19 December, 2016 - 13:10

Bred samverkan och stort engagemang skapar en unik möjlighet för svenska städer och andra aktörer att tillsammans arbeta med omställningen till ett hållbart nollemissionsamhälle. RISE får en central roll i strategiska innovationsprogrammet Smart and Sustainable Cities (SSC-SIP). 

Det strategiska innovationsprogrammet, på svenska Smarta och hållbara städer, är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 40 miljoner kronor per år till programmet. Programmets behovsägare motfinansierar med lika mycket under de tolv år som satsningen är planerad att pågå.

"Skapar en fantastisk möjlighet"

– Städernas betydelse i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och deras roll som en viktig plattform för innovation har vuxit under de senaste åren. I samband med den utvecklingen har RISE byggt upp en stor kompetens och ett brett nätverk, säger Jason Nielsen (SP Energi och Bioekonomi). 

Han samordnade inspelen från RISEs medarbetare och var en av tre i kärntruppen som höll i ansökan.

– Denna SIP skapar en fantastisk möjlighet för RISE att utveckla en ännu starkare roll inom området, både nationellt och internationellt, säger han.

Många aktörer i bred samverkan

Ansökan koordinerades av KTH och lämnades in 1 september 2016.

Det var resultatet av bred samverkan mellan svenska städer (som Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå med flera), FoI-aktörer (bland dem KTH, Lunds universitet, Chalmers, IVL, Swedish ICT och SP) samt representanter för näringslivet (Ericsson, IBM, Scania, Siemens, Fortum, EON, SWECO, WSP med flera).

RISEs representation i den föreslagna kärnorganisationen för SIPen är:
John Rune Nielsen – Programme Board Member
Jason Nielsen – Programme Office, Vice-Director, Innovation
Kristina Mjörnell – Taskforce Leader, Built Environment
Claus Popp Larsen, Taskforce Leader, Intelligence, Security and Ethics

Mer om Smarta hållbara städer

En grundtanke bakom SIPen är att smarta hållbara städer med IKT (informations- och kommunikationsteknik) är en viktig möjliggörare som lägger grunden för omställningen till ett hållbart- och nollemissionssamhälle.

SIPen kommer att arbeta med fyra sammankopplade fokusområden -  livsstil och konsumtion, samhällsbyggnad, mobilitet och integrerad infrastruktur - och fem tvärgående teman: Testbäddar och living labs, innovation och entreprenörskap, finansiering och affärsmodeller, governance och intelligens samt säkerhet och etik).

SIPen delar en vision av ett framstående och starkt konsortium med många aktörer. Den kommer att:

  • Stödja Sveriges energi- och klimatåtaganden genom tillväxt av smarta och hållbara lösningar för städer.
  • Etablera en öppen och dynamisk nationell SSC-arena för att stödja koordinering och samarbete inom området.
  • Stödja utvecklingen av gemensamma digitala plattformar baserade på öppna standarder, öppen data och interoperabilitet.
  • Utveckla, testa och demonstrera teknologier, produkter, tjänster och styrelseformer för SCC som möjliggörs av informations- och kommunikationsteknik.
  • Främja kunskap och färdigheter för utvecklingen av smarta och hållbara städer 
  • Förstärka innovation, entreprenörskap och värdeskapande för att främja nationell utveckling och internationell SSC-export.

Kontakt

Jason Nielsen, +46 10 516 58 42, jason.nielsen [at] sp.se
Kristina Mjörnell, +46 10 516 57 45, kristina.mjornell [at] sp.se
Claus Popp Larsen, +46 706 88 19 42, claus.popp.larsen [at] acreo.se
 
Läs Energimyndighetens pressmeddelande.

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 byter vi namn till RISE.