PIMM bygger framtidens mobilnät tillsammans med gruvindustri, telekom- och teknikbolag

22 February, 2017 - 16:28

Uppkopplade gruvor med fjärrstyrda och självkörande fordon är verklighet inom en snar framtid och det ställer höga krav på tillgänglighet och uppkoppling. PIMM-projektet är ett viktigt forskningsprojekt för att uppfylla de allt hårdare kraven på ett stabilt och snabbt mobilnät i gruvmiljö. Projektet är även ett steg på vägen mot att sätta en standard för framtidens 5G-nät.

I PIMM (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining) arbetar flera bolag för att bygga ett state-of-the-art mobilnät i en gruva för att kunna testa användarbarheten och utforska möjligheterna. Man har monterat ett LTE-nät i Kankbergsgruvan och anpassat fler delar av det nätet för att komma närmare ett framtida 5G-nät. Standarden för 5G är ännu inte satt; den utvecklas i samarbete mellan leverantörer och kravställare, även här kan projektet spela en viktig roll.

"Kunskaper vi bygger inom affärsmodeller, system av system-lösningar och teknologier är ofta generella, men tillämpningar och implementationer tenderar att vara unika för olika branscher och ofta varje enskild anläggning, detta såg vi tydligt idag när vi utbytte erfarenheter mellan PIMM- och 5GEM-projekten i samband med en workshop på Vinnova" berättar Eilert Johansson, projektledare på forskningsinstitutet RISE SICS.

Några av de viktiga faktorerna för ett användbart nät i gruvan är snabbhet, enkel anslutning och så små fördröjningar som möjligt. Ett av de scenarier man kommer testa är att fjärrstyra en hjullastare i gruvan, för säker och bra körning krävs en mycket exakt och robust uppkoppling. PIMM samarbetar här med WROOMM, ett annat forskningsprojekt där man vill fjärrstyra en hjullastare via wifi men här även ska testa att styra den via mobilnätet i gruvan.

Man ser många säkerhetsrisker för människor som arbetar i gruvan, att fjärrstyra fordon kan vara en lösning för att färre människor ska arbeta nära områden där man spränger, borrar och ännu inte har stabiliserat berget.

”Det som är unikt i projektet är det starka samarbetet mellan industribolag, telekombolag och gruvan. Projektdeltagare släpper på ensamrätter och konkurrenssituationer för att skapa framtidens telenät och standarden för 5G. Det kommer leda till att man kan fjärrstyra tunga maskiner vilket leder till förbättrad säkerhet och färre människor i gruvans farligaste områden - brytningsrummen” fortsätter Eilert Johansson.

I gruvmiljön kommer man att arbeta mer med positionering via mobilnätet för både maskiner och människor vilket höjer personsäkerheten betydligt. Man har även planer på att optimera ventilation i gruvan för att skapa bättre syretillförsel på rätt platser och för att energioptimera då just ventilation är mycket energikrävande i dagens gruvor.

PIMM-projektet i den form det har idag avslutas i juni men man ser många möjligheter till fortsatta samarbeten både när det gäller den tekniska utvecklingen men också gällande affärsmodeller och användningsområden för den nya tekniken. Man ser redan idag nya innovationer och möjligheter som uppstår när de som arbetar i gruvan får testa uppkopplingen.

PIMM är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Projektet leds av RISE SICS och övriga partners är: Boliden, Ericsson, ABB, Volvo Construction Equipment, Wolfit, Luleå tekniska universitet och Telia Company. 

Foto: Boliden