Ny forskning skapar förarlös logistikkedja

15 September, 2017 - 11:00

Pressmeddelande 2017-09-15

Forskningsprojektet Born to Drive kan nu visa upp en skarp demo på hur en vanlig personbil kör förarlöst från produktionslinan ut till en parkering. Visionen är att automatisera hela logistikkedjan från fabrik till slutkonsument. Systemet har utvecklats gemensamt av åtta företag som arbetar inom Göteborgsregionens fordonskluster och är finansierat genom Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Born to drive är en mjukvarubaserad lösning som effektiviserar logistikkedjan för personbilar genom att låta fordonen förflytta sig själva. Varje år produceras det cirka 80 miljoner bilar runt om i världen. Det är inte ovanligt att en bil flyttas mer än 25 gånger från fabrik till slutkonsument. Idag sker dessa förflyttningar helt manuellt. Genom att automatisera denna process blir logistikkedjan både mer effektiv och säker. Eftersom ingen behöver gå ur bilarna kan de parkeras med bara några centimeters marginal vilket kan spara upp till 30 centimeter per bil. Säkerheten för personalen ökar också eftersom de inte behöver befinna sig bland bilar som är under förflyttning.

Den nya mjukvaran är utvecklad för att fungera med de sensorer som redan finns på bilar idag och kräver alltså ingen extra hårdvara. 

– Det som gör Born to Drive unikt är att det är helt och hållet en mjukvarulösning. Det gör systemet både kostnadseffektivt och skalbart. Eftersom det redan finns en fungerande prototyp kan systemet vara implementerat redan inom några år. Vi ser stora exportmöjligheter för lösningen, säger Johan Isacson, projektledare för Born to Drive. 

Förutom mjukvaran i bilarna består Born to Drive av ett back end-system. Systemet styr hela logistikflödet och håller koll på var bilarna befinner sig, samt på deras bränslenivåer. I dagsläget är Born to Drive utvecklat för att styra bilar från produktionslinan ut på en uppsamlingsplats i väntan på att transporteras vidare. Men systemet kan anpassas för att effektivisera andra delar av logistikkedjan så som förflyttning upp på lastbilar, tåg eller båtar. 

Christian Fuss, logistikchef på Wallenius Wilhelmsen Logistics har undersökt vilken inverkan autonom logistik har på båttransporter. Han ser stora möjligheter till effektivisering.

– Genom att använda den här tekniken på en hamnterminal kommer vi förändra terminalens bilhantering i grunden, säger Christian Fuss.

Born to Drive har pågått i två år och är ett samarbete mellan teknikbolag, myndigheter, komponenttillverkare och Volvo Cars. 

– I Born to Drive-projektet har vi visat att teknikföretag tillsammans bygger en banbrytande lösning med befintlig teknik. Genom vårt samarbete har vi kombinerat kompetensen och lyft de enskilda bolagens insatser, säger Kent Eric Lång, RISE Viktoria, ansvarig för klusterorganisationen Vehicle ICT Arena vid Lindholmen Science Park.

För mer information, vänligen kontakta
Kent Eric Lång, vVD RISE Viktoria
Tel: 0702 41 01 03.

 

Samarbetsprojektets parter och kontaktpersoner

ACTIA Nordic AB, utvecklar och tillverkar produkter för ”Connected Vehicles”.
Kontakt: Christian Sahlén, Vice President, ACTIA Nordic AB.
Tel :+46 708 320 721, christian.sahlen [at] actia.se
www.actia.se

Combitech AB
Kontakt: Jonas Lindholm, Segmentsansvarig Fordon.
Tel: +46 (0)102 15 04 85, jonas.lindholm [at] combitech.se
www.combitech.se

Consat AB, ett av Sveriges ledande privatägda ingenjörshus med fokus på innovation.
Kontakt: Martin Wahlgren, koncern VD Consat AB.
Tel: +46706 508975, martin.wahlgren [at] consat.se
www.consat.se

Semcon, ett internationellt teknikföretag specialiserat på produktutveckling.
Kontakt: Magnus Carlsson, Head of Autonomous Driving.
Tel: +46 (0) 733 98 93 91, magnus.carlsson [at] semcon.com
www.semcon.com

Trafikverket, VO Trafikledning.
Kontakt: Magnus Palm, Projektledare.
Tel. +46 70 7246543, magnus.palm [at] trafikverket.se
www.trafikverket.se

RISE Viktoria, forskningsinstitut med inriktning på hållbar mobilitet.
Kontakt: Kent Eric Lång, vVD RISE Viktoria.
Tel: +46 (0)702 41 01 03, kent-eric.lang [at] ri.se
www.viktoria.se

Volvo Car Corporation
Kontakt: Mikael Edvardsson; Director Strategy, Concepts and Advanced Engineering 94401 Active Safety.Telephone +46-31-325 53 92, mikael.edvardsson [at] volvocars.com
www.volvocars.com

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Kontakt: Arne Nåbo, Forskningschef.
Tel: +46 (0)31 750 26 17, arne.nabo [at] vti.se
www.vti.se