Molnlösningar stärker svensk industri

30 January, 2017 - 09:10

Att använda molnlösningar ger nya möjligheter gällande skalbarhet för digitala tjänster. Man kan analysera stora mängder data, även i realtid. I forskningsprojektet Industrial IoTSP undersöks hur man bäst gör detta för industriella tillämpningar. Målet för det treåriga projektet är att genomföra pilotprojekt inom processindustrin där man använder sig av IoT (sakernas internet) och molnet för att möjliggöra nya digitala tjänster.

”I projektet Industrial IoTSP visar vi möjligheter för molntjänster och sakernas internet i flera olika typer av bolag. Hittills har vi tagit fram ett case för fjärrvärmenätet, vi har även börjat titta på smarta lösningar för gruvindustrins ventilationssystem. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller molnlösningar för industriella tillämpningar, inte minst gällande digital säkerhet. Vi tittar på gemensamma faktorer och hur man i industrin bäst kan tillämpa den här typen av teknik. Jag ser många möjligheter till att fortsätta utvecklingen för de enskilda företagen i andra utvecklingsprojekt” säger projektledaren Kristian Sandström på RISE SICS Västerås.

I projektets första faser har man utvecklat molntjänster och applikationer och slutfört den första piloten hos det kommunala energibolaget Mälarenergi. Syftet är att man ska kunna få en mer effektiv produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet är ett långsamt system där det tar lång tid att få ut värmen till hushållen längst ut i nätet. För att inte riskera för låg tillgång av värme när det är kallt och efterfrågan är hög måste man öka produktionen. I dagsläget riskerar man att elda på i överkant för att ha goda marginaler. Med mer långsiktiga prognoser och korrekt information blir man mer energieffektiv. Ett uppkopplat distributionsnät gör det även möjligt att snabbt upptäcka avvikelser i leveransen och förebygga till exempel att ledningar springer läck.

I projektets nästa fas undersöker man på ett liknande sätt hur man kan koppla upp ventilationssystemet i gruvor. Ventilation är det som kräver mest energi i industriella gruvor. Med uppkopplade maskiner och kartläggningar kan man effektivisera och styra ventilationen på ett smartare sätt så att bemannade delarna av gruvorna prioriteras gällande ventilation och man kan dra ned på ventilationen i obemannade delar av gruvan. Detta skulle kunna spara mycket energi och pengar i gruvorna.

Man kommer göra ytterligare fyrapiloter under de kommande två åren, det som avgör deras inriktning är vilka resultat man får fram i de två första piloterna och vad man ser för potential till ytterligare utveckling som gynnar svensk industri.

En av finansiärerna är ABB som också driver helhetsprojektet Industrial IoTSP. Projektet får även finansiering av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA där RISE SICS Västerås, ABB, Mälarenergi, Boliden, Sandvik och LKAB tittar på hur molnlösningar kan nyttjas för att effektivisera industrin.

 

Kontaktperson: 
Kristian Sandström
PhD, Adjunct Prof., Senior Researcher
+46 73 082 24 98
kristian.sandstrom [at] sics.se