Miljöväder ger en bättre bild av utsläpp och buller

11 November, 2016 - 14:00

Mängden utsläpp och buller i en stad är aldrig konstant, utan påverkas och förändras av vädret och av trafikens skiftande intensitet. Projektet Miljöväder, som genomförs i Göteborg 2015-17, ska mäta halterna med sensorer som är anslutna till Internet och visualisera föroreningarna i realtid. Syftet är både att förbättra miljöförvaltningens arbete och att öka allmänhetens förståelse och medvetenhet.

Acreo och Interactive Institute är partners i projektet, som drivs av IVL svenska Miljöinstitutet tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborgs stad, ThingWorx, IMCG och Vinnter. Miljöväder är delfinansierat av Vinnova inom ramen för Strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet.

Smart city-lösningar är sedan flera år en integrerad del av Göteborgs stads strategiska arbete kring energi, miljö och infrastruktur och man deltar även i tre Smart Cities-projekt inom EU. När den fysiska världen kopplas samman med datasystem, får man en bättre och mer exakt överblick av nuläget och kan även följa utvecklingen över tid. Samtidigt kan arbetet bli mer effektivt.

Miljöväder använder Vinnters hårdvara och ThingWorx mjukvara för sakernas Internet. Informationen är tillgänglig i ett webbgränssnitt, och det är möjligt att välja mellan olika vyer.

Man kan se det aggregerade värdet av utsläpp och buller (miljövädret) i realtid, jämföra med tidigare tillfällen eller välja att enbart se en viss typ av förorening. Webbgränssnittet blir tillgängligt för allmänheten före årsskiftet. Eventuellt utvecklas även en app för mobilen.

Sensorerna installeras i ett område kring Korsvägen och Gårda i centrala Göteborg. Genom att sätta upp ett stort antal i ett mindre område, blir det möjligt att se exakt var olika föroreningar uppstår, från ett kvarter till ett annat. Sensorerna fästs på husfasader och stolpar, men på sikt kan även bussar användas för att täcka större delar av staden. Numera är de komponenter som finns på marknaden stabila och billiga, så detta kan genomföras utan någon större kostnad. 

De värden som samlas in av sensorerna kommer att kalibreras mot de fasta mätpunkter som finns i Göteborg sedan tidigare. Därmed blir det möjligt att verifiera mätvärdena och de kan användas i studier av miljövädret och stadsmiljön.

Samarbete med skolan är också en viktig del av Miljöväder. Sensorerna samlar in data från elevernas närområde, och man kan därför arbeta mer konkret kring miljö och luftföroreningar i undervisningen.

Tillsammans med lärare på Johannebergsskolan utvecklas arbetssätt och pedagogiskt material som kan användas i olika ämnen på högstadiet. I NO kan eleverna t. ex lära sig hur luftföroreningar uppstår och hur de påverkar människa och miljö. I teknik kan de få en inblick i hur sensorer fungerar och vad sakernas internet är. Det är också viktigt att eleverna förstår att miljövädret i hög grad påverkas av människan. I SO kan de bland annat lära sig vilka som arbetar med miljön i staden, hur de kan nås och hur alla som bor i Göteborg kan bidra till att förändra utvecklingen.

Text: Stefan Pålsson

Läs mer

Läs mer om affärsområdet ICT Learning (engelska)

Läs mer om affärsområdet Urban Life (engelska)

Läs fler artiklar om projekt och aktiviteter inom ICT Learning