Livesändning från Almedalen tisdag 30 juni

29 June, 2015 - 11:02

11.00 - 12.15 - RISE Dagen - Tema: Digitalisering

Den hållbara staden - myt eller verklighet?

Många pratar om den hållbara staden men vad betyder det? Hur skapar vi en hållbar stad för medborgare och företagare? Vilka krav ställs på en digital infrastruktur som möjliggör en hållbar stadsutveckling? Digitaliseringen driver förändring i områden som omsorg, skola och medborgardialog. Men finns förutsättningarna för att nå en likvärdig samhällsutveckling oavsett var du bor? Eller kommer framtiden innefatta en typ av utanförskap - ett digitalt utanförskap - beroende på var du bor? Börjar vi komma till en punkt då digitaliseringen är en demokratifråga? Vem har ansvar att alla kommer med: individen, stadsdelen, staden, kommunen, regionen, nationen…?

Politiken möter forskningen – ca 25 min

  • Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan
  • Markus Bylund PhD, Senior forskare SICS Swedish ICT

Hur ser det ut idag. Vi går från politik och forskning till vardagens utmaningar, behov och möjligheter – Paneldebatt, ca 40 min

Medverkande: Mehmet Kaplan, Stadsutvecklings- och IT-minister, Sveriges regering. Markus Bylund, PhD senior forskare, SICS Swedish ICT. Maria Larsson, Avdelningschef Förnyelse och kvalitet, Skellefteå Kommun. Mattias Hindfelt, CIO Riksbyggen. Rickard Strid, grundare/ägare Clayster. Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället på SKL

Moderator: Claus Popp Larsen, Senior forskare Acreo Swedish ICT

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Läs mer

Se hela vårt deltagande i Almedalen 2015

Livesändning från Almedalen måndag 29 juni