Åre Östersund digitaliserar sporten

28 October, 2015 - 10:16

Sportens motsvarighet till Minecraft och Spotify utvecklas i Jämtland. Med VM 2019 i sikte satsar sportregionen Åre Östersund på Internet of Sports. Marknaden för uppkopplade produkter som bilar, klockor och pulsmätare kommer, enligt Mackenzie Global Institute, att utgöra 11 procent av världsekonomin år 2025.

Ett konkret mål med satsningen är att utveckla upplevelsen av sportevenemang. Satsningen ska även leda till produkter och tjänster i form av exempelvis mobilappar och webbtjänster samt hårdvara som sensorer i utrustning och kläder. Ett annat mål är att förbättra prestation och i förlängningen sportresultat.

– Att använda ny teknik för Sports analytics, det vill säga att inhämta data och utveckla idrotten, gör att våra idrottare kan ligga i framkant i Sverige. Satsningen på Internet of Sports behövs för att utveckla prestationsidrotten och samtidigt inspirera folk till ökad fysisk aktivitet, säger professor HC Holmberg på Nationellt Vintersportcentrum, NVC i Östersund.

Satsningen är ett samarbete mellan NVC, Peak Innovation och Swedish ICT. Swedish ICT  har i uppdrag att samverka med näringsliv och offentlig sektor för att omsätta forskning till produkter och tjänster som går att sälja. Här är Åre-Östersundsregionen långt framme med flera nya företag och innovationer inom området.

– Förutom forskningsmiljöer, utmärkta träningsmöjligheter och högklassiga tävlingsarenor för vintersport, har regionen även många elitidrottare att samarbeta med för att utveckla nya tjänster och produkter för en större marknad, säger Jin Moen på Swedish ICT i Kista.

Dessa digitala sportinnovationer kommer på sikt även vara intressanta för motionärer att använda. Sportens motsvarighet till succéer som Minecraft eller Spotify ligger nära till hands. Åre-Östersundsregionens test- och forskningsmiljöer samt tillgång till elitutövare är en stor fördel.

– Nu finns både kunskap och teknik på plats. Idag är det i stort sett bara kreativiteten som sätter gränsen för att utveckla sportupplevelsen, både för motionärer, elitaktiva och publik. Och där ser vi att Åre-Östersund och Sverige kan ta en tätposition, säger Anna Ottosson-Blixth på Peak Innovation i Östersund.

Åre-Östersundsregionen är alltså tänkt att bli ett Silicon Valley för digitalisering av sporten. Och att det i regionen arrangeras två VM – Åre och Östersund 2019 – är en drivkraft för att få fart på arbetet. En förstudie, inför etablering av en Internet of Sports-miljö, har nyligen inletts. Mer info finns på www.internetofsports.org.

För ytterligare information:

Anna Ottosson-Blixth, verksamhetsledare sport, Peak Innovation

Mobil: +46 (0)70 609 00 76. E-post: anna.ottosson [at] peakinnovation.se

Jin Moen, affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports, Swedish ICT

Mobil: +46 (0)707 25 44 85. E-post: jin.moen [at] swedishict.se

Hans-Christer Holmberg, Verksamhetschef, Nationellt vintersportcentrum

Mobil: +46 (0)704 05 89 60. E-post: hc.holmberg [at] miun.se