Internetdagarna 2016

Liveinspelning från Internetdagarna den 21 november 2016.

Internetdagarna är Sveriges största mötesplats för företag och människor som formar dagens och morgondagens Internet. Swedish ICT arrangerade i år ett spår på temat Uppkopplat, Hållbart och Smart. Vi deltog även i seminarium om integritet och om digitalisering.

Med Sakernas internet kopplar vi upp produkter, bilar, hem, arbetsplatser och hela städer. Tekniken revolutionerar traditionella affärsmodeller, produkter och arbetssätt och är helt nödvändig för en ny delningsekonomi. I spåret Hållbart, Uppkopplat och Smart presenterade och diskuterade vi hur Sakernas internet bidrar till en hållbar värld men också vilka risker och hot som finns när allt och alla blir uppkopplade. Nedanstående ämnen diskuterades och kan ses i sin helhet i videon ovan.

 

 • Den uppkopplade arbetsplatsen
  Hur skapas motiverande och säkrare arbetsplatser med nya teknologier? Vi presenterar spännande exempel på hur Sakernas internet, gamification, augmented- och virtual reality kan nyttjas för en hållbar och säkrare arbetsmiljö. Men också vad som krävs för att det ska funka.
   
  Deltagare: Bo Dahlbom, professor IT-universitetet i Göteborg (moderator). Susanne Timsjö, Vice programchef PiiA (liveinspelning). Eilert Johansson, Senior project manager, Swedish ICT (liveinspelning). Per Bjälnes, IoT & BIM Strateg, Tyréns AB (liveinspelning). Daniel Ludwiszewski, Grundare och strategisk affärsutvecklare, Luda.Farm (liveinspelning).
   
 • Den smarta staden
  Uppkopplade prylar finns överallt men hur många pratar med varandra? Utmaningarna ligger sällan i tekniken utan i vertikala affärsmodeller, hindrande lagrum och ovilja att dela data. Här presenteras olika aspekter, problem och lösningar för smartare städer.
   
  Deltagare: Bo Dahlbom, professor IT-universitetet i Göteborg (moderator). Markus Bylund, IT-strateg, Uppsala kommun (liveinspelning). Claus Popp Larsen, Head of business and innovation area 'Urban Life', Swedish ICT (liveinspelning). Krister Landernäs, ABB AB. Kristian Sandström, Forskare, SICS Swedish ICT (liveinspelning). Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena (liveinspelning).
   
 • Hacka din elmätare
  Lär dig bygga din egen energivisualisering på en timme! Projektet Open Energy har som mål att skapa en verktygslåda som gör det möjligt att med hårdvara för en femtilapp och öppen källkod enkelt och på väldigt kort tid kunna bygga smarta energitjänster. I minihacket bygger du en sensor som kan avläsa elförbrukningen på din elmätare och skicka upp informationen till en hemsida eller till en app i din telefon. Alla deltagare får sedan ta med sin sensor hem för att koppla upp den på den egna elmätaren eller för att fortsätta hacka på sin energivisualisering!
   
  Deltagare: Anton Gustafsson, Interactive Institute Swedish ICT. Joakim Eriksson, SICS Swedish ICT. Marius Johansen, Interactive Institute Swedish ICT. Niclas Finne, SICS Swedish ICT. Sofie Nyström, Interactive Institute Swedish ICT. Mattias Jacobsson, SICS Swedish ICT.
   
 • Sakernas internet och FN:s globala mål (liveinspelning)
  Förbättrad hälsa och utbildning, ett inkluderande samhälle, hållbara transporter och ansvarsfull energianvändning är bara några av de globala mål världens ledare förbundit sig till. Hur kan Sakernas internet bidra till att nå dessa mål? Och i värsta fall motverka dem? Har offentlig och privat sektor olika ansvar och roller i digitaliseringen för hållbarhet? En kunnig panel diskuterar både med varandra och med publiken.
   
  Deltagare: Bo Dahlbom, professor IT-universitetet i Göteborg (moderator). Alf Karlsson, Statssekreterare. Darja Isaksson, Speaker, advisor. Anna Kramers, Avdelningsföreståndare, KTH. Maja Brisvall, Executive Director, Quantified Planet. Markus Bylund, IT-strateg, Uppsala kommun.

Läs mer om spåret och deltagarna

Vi medverkade också i ...

21 Nov - Engaging Privacy – Näringslivet

Bättre integritetsmiljö i den svenska IT-branschen. Jacob Dexe, forskare på SICS Swedish ICT med fokus på public policy & IKT, modererade inledningen med fyra talares perspektiv på Engaging Privacy.

Läs mer om spåret

Läs mer om projektet Engaging Privacy hos SICS

21 nov - Infrastructure driving Europe’s Digital Transformation

Many organisations are involved in driving Europe’s Digital Transformation. Robustness, Security, Structure and Interoperability are high on the European agenda.

Claus Popp Larsen, Head of business and innovation area 'Urban Life', Swedish ICT, moderated the section of talks regarding Disrupting current business models of IoT.

Read more

22 Nov - Engaging Privacy – Offentlig sektor

Bättre integritetsmiljö i svensk offentlig sektor. Jacob Dexe, forskare på SICS Swedish ICT med fokus på public policy & IKT, modererade inledningen med fyra talares perspektiv på Engaging Privacy.

Läs mer om spåret

Läs mer om projektet Engaging Privacy hos SICS