Internetdagarna 2015

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter på Internetdagarna 2015.
För att se årets aktiviteter, klicka här.

Under Hela Internetdagarna

In english

IoT Crafting för digitala medborgartjänster

Medborgarinflytande. Digitalisering. Forskning. Samhällsutmaningar. Handlingskraft. Idéer.

Var med och påverka, skapa och nätverka på IoT Crafting designat Swedish ICT. Designers, makers, forskare, företagare, tekniker och Du – tillsammans diskuterar vi viktiga samhällsfrågor och designar IoT-baserade tjänster för ökat medborgarinflytande.

Under 2 dagar arbetar Du i en grupp om 5 - 6 personer, under handledning av en expert, med ett valt tema & en utvecklingsbar teknisk plattform som vi paketerat i ”lådor” eller stationer. Teman är exempelvis tryckt elektronik och smarta förpackningar, smarta hem, sensorer för sport/fritid, näthat, automatisering, energi, IoT för makers mm

Fokus för eventet är att, i en kreativ dialog och utifrån ett reellt fenomen/problem från en mini-studie eller omvärldsbevakning, utveckla scenarion där den tekniska plattformen kan ingå. Viss handpåläggning och hackning under handledning och trevliga former önskar vi få till. Resultatet ska bli en brainstorm/konceptskiss och en produktion av storyboard som beskriver dessa scenarion. Du behöver inte ha teknisk utbildning själv men ett stort intresse för teknikens möjligheter krävs. Självklart får du fribiljett till Internetdagarna och möjlighet att lyssna på spännande Keynotes. Däremot kan du inte gå på de olika spåren, din närvaro behövs på Craftingen.

IoT Crafting arrangeras av Swedish ICT i samarbete med Internetstiftelsen i Sverige IIS.

Preliminärt Schema:

Vi kommer att följa konferansens program och parallellt med dess ordinarie sessioner/spår kör vi IoT Crafting.

 

Måndagen den 23 November

Kl. 08.00 - 09.00 Frukost, Mingel och Introduktion

Kl. 09.00 - 10.00 Keynote Session

Kl. 10.00 - 12.30 Gruppindelning / IoT Crafting

Kl. 12.30 - 13.30 Lunch (Optional: Speakers corner)

Kl. 13.30 - 14.30 Keynote session

Kl. 14.30 - 16.30 IoT Crafting

Kl. 16.30 - 17.00 Presentation / Diskussion

 

Tisdagen den 24 November

Kl. 08.00 - 09.00 Frukost och IoT Crafting

Kl. 09.00 - 10.00 Keynote Session

Kl. 10.00 - 12.30 IoT Crafting

Kl. 12.30 - 13.30 Lunch (Optional: Speakers corner)

Kl. 13.30 - 14.30 Keynote session

Kl. 14.30 - 16.00 IoT Crafting

Kl. 16.00 - 17.00 Presentation - Avslutande diskussion

 

Mer info om grupper och stationer

Grupperna sätts samman under första dagen och varje grupp kommer att knytas till en specifik station per dag. Med sig får gruppen ett antal uppgifter som skall lösas under de båda dagarna. Dessa uppgifter går ut på att utforska stationerna, bekanta sig med koncept och teknik samt utveckla idéer och scenario kring användande från ett medborgarperspektiv. Det viktigaste är att grupperna får möjlighet att diskutera, har roligt och får utlopp för sin kollektiva kreativitet!

Intervju med Mattias Jacobsson om IoT-crafting

Måndag 23/11

14.00 - 15.00

Alla dessa programmeringsinitiativ – behövs de?

Utanför skolan poppar det upp initiativ som vill stimulera barns intresse och lust för programmering. Hur kommer det sig? Och vilka syften har dessa aktörer? Möt några personer som är engagerade i frågan.

Medverkande: Måns Jonasson, Webb- och varumärkesansvarig, IIS. Carl Heath, Researcher & Designer, Interactive Institute Swedish ICT. Karin Nygårds, Grundskollärare. Peter Parnes, Professor, Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Tisdag 24/11

14.00 - 15.00

Sant och relevant online: nya utmaningar och metoder för källkritik.

Ryska trollfabriker och källgranskningssajter figurerar numera sida vid sida i medierna. Vilka nya utmaningar (och möjligheter) för källkritik erbjuder dagens digitala medielandskap? 

Medverkande: Johan Hammarlund, Projektledare och rådgivare inom strategisk omvärldsbevakning (moderator). Ulrik Franke, Teknisk Doktor, SICS Swedish ICT. Jack Werner, Författare och journalist. Kristina Alexanderson, Chef för Internet i skolan på IIS. Johan Wiktorin, VD, Brqthrough.

Läs mer

14.00 - 15.00

Morgondagens digitala skola

En sak är säker, framtiden kommer vare sig vi vill eller inte. Men vad behöver skolan tänka på och förändra redan idag, för att eleverna ska bli rätt rustade för att möta morgondagen? Här är frågorna många! - Vilken teknik är smart att satsa på? Vad är trender och vad är hållbara utvecklingstendenser? Hur kan vi styra, leda och organisera skolan och lärandet för att det ska vara relevant? Finns det saker som skolan kanske bör sluta göra för att frigöra resurser till helt nya saker?

Medverkande: Andreas Aurelius, Tf enhetschef IKT, Vinnova. Alexander Alvsilver. Carl Heath, Researcher & Designer, Interactive Institute Swedish ICT. Fredrik Heintz, Docent, LiU.

Läs mer

15.30 - 16.15

EdTech i Sverige – om digitala start-ups i skolans värld

Hur utvecklar vi smarta digitala verktyg för skolan? Hur får vi dem att fungera i skolan? Hur skapar man lönsamma digitala verktyg? Hur ser morgondagens digitala läromedel ut och hur ser de nya affärsmodeller ut som gör nytänkande lönsamt för alla parter? Hur ser den framväxande utbildningsteknologi-branschen ut?

Medverkande: Carl Heath, Researcher & Designer, Interactive Institute Swedish ICT. Karin Nygårds, Grundskollärare. Hans Renman, Utbildningsentreprenör. Susanne Kjällander, Fil.Dr. Peter Karlberg, Undervisningsråd. Patricia Diaz, Språklärare, författare, föreläsare. Fredrik Heintz, Docent.

Läs mer

16:15 - 17:00

Testmiljöer som driver långsiktig förändring

Det finns många bra initiativ för att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Men det behövs strukturer som kan fånga upp och ta vid där initiativen inte räcker till. Under hösten startar fem spännande testmiljöer sin verksamhet med syftet att vara motorer för svenska skolor och svensk undervisning i att ta till sig och använda digitaliseringens möjligheter. Det är breda, långsiktiga samarbeten där både kommuner, skolor, läromedelsförlag och IT-utvecklare ingår och som inriktar sig mot vissa områden, t ex simuleringsteknik i undervisningen, aktivt lärande med hjälp av IT och framtidens fjärrundervisning över internet.

Detta pass presenterar några av dessa projekt, kommenterade av experter i en Innovationspanel.

Medverkande: Carl Heath, Researcher & Designer, Interactive Institute Swedish ICT. Jan Hylén, Utbildningsanalytiker. Patricia Diaz, Språklärare, författare, föreläsare. Fredrik Heintz, Docent. Peter Karlberg, Undervisningsråd. Susanne Kjällander, Fil.Dr. Andreas Aurelius, Tf enhetschef IKT, Vinnova. Hans Renman, Utbildningsentreprenör. Karin Nygårds, Grundskollärare.

Läs mer

ÖVRIGT PROGRAM OCH ANMÄLAN

Läs mer om Internetdagarna 2015 och köp din biljett här! 

För kunder och partners som vill gå på IND15, men inte kan delta på IoT-Crafting, erbjuder vi 20 % rabatt på konferenspriset. Ange kod IND2015 (i versaler) i din anmälan.

Värd för Internetdagarna är IIS, Internetstiftelsen i Sverige.