Learning Labs 2017

Learning Labs är ett arbetsmöte som samlar praktisk kunskap, lärande och samhällsutmaningar på tvären genom våra vanliga system och strukturer. Här möts arbetsmarknadens parter, utbildningsaktörer, framåtlutade företagare och unga vuxna för att skapa idéer och modeller för framtiden. Eller helt enkelt: här får alla som är nyfikna på sin egen och hela världens framtid ett ställe att fantisera och laborera kring hur vi skapar den på bästa sätt. 

Var beredd – men på vad?
Vad innebär digitalisering, ökad automatisering och en förändrad demografi för hur yrkeslivet kommer att organiseras och vad får det för konsekvenser för utbildningar? Hur kan vi förstå och använda praktik, expertis och testmiljöer? Hur kan vi ta oss snabbare till smartare lösningar, utan att äventyra kvalitet eller riskera felsatsningar?

Var med – om och som du vill
På Learning Lab är deltagarna huvudsaken. Du kan komma en stund eller stanna hela tiden, du väljer själv hur aktivt deltagande du vill vara och på vilket sätt. Vi står redo med inbjudande samtals- och workshop-format, spännande exempel och utmanande upplevelser.

 

För mer information och anmälan, klicka här.

 

Transformation Learning Lab är ett samverkansprojekt mellan Svenska Mässan – det nordiska navet för mässor, event och konferenser som syftar till hållbara lösningar för hållbara liv i hållbara samhällen, RISE digitalisering och lärande – en del av RISE: Research Institutes of Sweden, ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering, användarinteraktion och transformation samt NAV Sweden – som  driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar

Date/time: 
Thursday, November 23, 2017 to Saturday, November 25, 2017
Add to Calendar
Location: 
Svenska Mässan Göteborg
Sweden
SE
Contact: 
Carl Heath