Learning Forum 2016

Learning Forum är en mötesplats för utbildning och digitalisering och är en del av RISE nya fokusområde ICT Learning. Med Learning Forum vill vi samla en avgränsad grupp centrala dialogparter för att genomlysa behov och möjligheter för långsiktiga partnerskap genom forskningsbaserade utvecklingsprojekt. Vi ser Learning Forum som en plats där vi utvecklar gemensamma pilot-projekt.

 

ICT Learning

Digitaliseringen som revolutionerar hela vårt samhälle just nu innebär såväl möjligheter som utmaningar för utbildningslandskapet. Med ett ökat behov av kunskap och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står vårt utbildningssystem inför stora utmaningar. För att alla ska kunna erbjudas en god utbildning och ett livslångt lärande, i ett utbildningssystem av hög kvalitet, är digitala tjänster, produkter och innovationer centrala.

ICT Learning är en del av RISE - statens forskningsinstitut och vi erbjuder ett sammanhang där du som ansvarig i utbildningssektorn kan få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till forskning och omvärldsanalys. De skolhuvudmän, företag och andra inom området som hänger med nu kommer att ingå i ett berikande sammanhang med ett växande kompetensnätverk som påskyndar utvecklingen. Innovationspotentialen har faktiskt aldrig varit större!

Läs mer om ICT Learning, dess verksamhet och projekt här.

Date/time: 
Wednesday, December 7, 2016, 10:00 to 15:30
Add to Calendar
Location: 
Lindholmen Science Park Göteborg
Sweden
SE