Hållbara städer och samhällen – så får vi det att hända!

Välkommen till RISE Innovationsdag! - Lindhomen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg | 16 maj, kl 09.30 - 17.00

Smart, god och hållbar – så beskrivs ofta framtidens stad. För vem vill bo i den osmarta staden? Och hur attraktivt är egentligen det ohållbara samhället?

Hållbara städer och samhällen - Hur får vi det att hända? Tillsammans med miljöminister Karolina Skog samtalar vi om politik och praktik för att Sveriges städer ska bli smarta och hållbara. På riktigt!

Under dagen kommer vi även att visa innovativa lösningar, prata om verklighetens öppna testbäddar och om hur vi reser och bor i den smarta staden. Vi kommer att diskutera om hur man på bästa sätt samarbetar mellan städer, hur man möjliggör för innovation och hur vi röjer undan det som står i vägen för framtidens lösningar. Vi kommer att ge exempel på hur man jobbar tillsammans med boende i utsatta områden för att designa tjänster utanför boxen och hur vi skall få Sverige skall bli världsledande på att tillvarata resurser genom att tänka cirkulärt och resurseffektivt.

Och hur tar man tillvara på allt smart som händer? Under eftermiddagens workshop provar vi gemensamt ett dialog- och innovationsformat som ger oss tillfälle att djupdyka i initiativ sprungna ur medborgarnas idéer och uppfinningsrikedom - detta för att titta närmare på hur vi kan lära av varandra och göra mer av det som fungerar. 

Vi kommer också presentera RISE - Sveriges forskningsinstitut och prata om vår roll som innovationspartner inom området hållbara städer och samhällen.

Under dagen medverkar bland andra:

Miljöminister Karolina Skog. Pia Sandvik, vd RISE. Olga Kordas, SIP Smart Sustainable Cities. Petra Dalunde, Urban ICT Arena. Lina Olsson, CLOSER. Evalena Blomqvist, RE:Source. Carola Samuelsson, Borås Stad. Claus Popp Larsen, RISE ICT.  Anna-Karin Stoltz Ehn, Nationell samverkan innovationsplattformarna. Heiti Ernits, RISE. Julia Jonasson, RISE. Hayley Ho, RISE. Johan Rosén, Näringslivsstrateg, Uppsala stad. Kristina Mjörnell, Affärs- och innovationsområdeschef RISE Hållbara städer och samhällen. Magnus Eriksson, RISE.

Moderator: Helen Ahlbom, teknikjournalist

Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av stads- och samhällsbyggnadsfrågor, innovation, framtidens digitala samhälle, hållbarhet och resurseffektivitet och hur städer, näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt skall samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens hållbara samhälle. Innovationsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.

 

Fullbokat!

Evenemanget är fullbokat men du kan ställa dig i kö genom att fylla i dina kontaktuppgifter via länken ovan.

Program

09.30 - Registrering och fika

10.00 - Nedslag i den smarta och hållbara staden

Det gemensamma RISE – Sveriges forskningsinstitut
RISE vd Pia Sandvik hälsar välkommen och prestenterar RISE roll som innovationspartner.

Hur skapas en smart stad?
Claus Popp Larsen, RISE diskuterar möjliga vägar framåt baserade på verkliga exempel och utmaningar i form av teknik, nya affärsmodeller och organisation. 

Sveriges första digitala, öppna testbädd och samverkansarena för utvecklingen av smarta städer.
Petra Dalunde, Kista Science City berättar om Urban ICT Arena.

DenCity – yteffektiva transportlösningar.
Lina Olsson, CLOSER, Lindholmen Science Park pratar om innovativa transportlösningar & planering för framtidens täta städer.

Innovativa idéer, cirkulära flöden och minimering kommer att göra Sverige bäst i klassen!
Evalena Blomqvist, RISE koordinator för Strategiska Innovationsprogrammet Re:Source pratar om hur Sverige skall bli bäst världsledande inom resurseffektivitet år 2030.

Hur kan innovation och innovationsledning hjälpa städer att ställa om till att bli mer hållbara?
Carola Samuelsson, projektledare för Innovationsplattform Borås och Heiti Ernits från RISE pratar om sina erfarenheter från innovationsarbete inom offentlig sektor.

Sopsortering i sovrummet? En normkritisk syn på tjänsteutveckling.
Julia Jonasson, RISE berättar om projektet Tjafs i stadsdelen Norrby, Borås.

12.15 - Lunch och mingel

13.15  - Livet i den goda staden

Workshop
Hur tar vi tillvara på allt smart som händer i staden och lyfter vi människors uppfinningsrikedom och idéer? Under workshopen ”Livet i den goda staden – en plattform för medborgardialog vid utvecklingen av smarta tjänster” testar vi gemensamt ett dialog- och innovationsformat utvecklat av Uppsala stad i samverkan med RISE inom projektet ”The Smart Citizen Initiative”.

Workshopledare: Magnus Eriksson, RISE

15.30 - ”Hållbara städer & samhällen – så får vi det att hända!”

Ett modererat samtal om politik och praktik för att Sveriges städer ska bli smarta och hållbara städer. På riktigt. 

Deltagare i samtalet är:

Karolina Skog, Miljöminister
Olga Kordas, Programkoordinator, SIP Smart Sustainable Cities
Anna-Karin Stoltz Ehn, Samordnare Innovationsplattformar
Johan Rosén, Näringslivsstrateg, Uppsala stad
Kristina Mjörnell, Affärs- och innovationsområdeschef RISE Hållbara städer och samhällen

16.45 - 17.00 - Summering och avslutning


Innovationsdag Hållbara städer och samhällen är först ut i en rad av fem RISE innovationsdagar under 2017. Övriga teman kommer att vara Testbäddar i en demonstrationsekonomi, Kunskapslyft industri, Hållbar och biobaserad produktion och Den friskare människan. Mer information om innovationsdagarna på www.ri.se

Date/time: 
Tuesday, May 16, 2017, 09:30 to 17:00
Add to Calendar
Location: 
Lindhomen Science Park
Lindholmspiren 3-5
Göteborg
Sweden
SE