Brown Bag Lunch - e-hälsa i mångkulturellt Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

SICS Swedish ICT och Stairway bjuder in till en Brown Bag Lunch i skärningspunkten mellan hälsa, mångkultur och digitalisering. 

Med en åldrande befolkning i ett alltmer mångkulturellt samhälle krävs nya och radikala lösningar om välfärden ska utvecklas hållbart i rätt riktning. Som ett sätt att adressera dessa utmaningar och möjligheter, genomför vi nu med stöd av Vinnova under våren 2016 ett planeringsprojekt gällande en nationell innovationstävling.

Vi tror att du kan bidra till att göra tävlingen ännu bättre och ber därför om din hjälp för att förstå de vilka de viktigaste utmaningarna är.

Vi är särskilt intresserade att få kontakt med personer som själva kommit till Sverige och försökt komma i kontakt med vårdsystemet, trots språkbarriär och okunnighet om hur det svenska systemet fungerar.

Lunchen börjar med att läkaren Hammad Al-Saaid, en av grundarna av Riddarens Vårdcentral (som på kort tid har fått toppresultat i den nationella patientenkäten) ger sin syn på hur digitala verktyg kan bidra till bättre hälsa för alla. Vi fortsätter sedan med en kort beskrivning av tävlingen och avslutar sedan med en interaktiv workshop där alla deltar i att vaska fram de mest angelägna utmaningarna och behoven. Möjlighet till nätverkande finns efter kl 13:00 fram till 14:00.

Ange om du har allergier eller speciella önskemål om kost.

Välkommen!

Anmäl dig här, utan kostnad.

Mer om innovationstävlingen.

Date/time: 
Thursday, March 31, 2016, 11:30 to 13:00
Location: 
SICS Swedish ICT, room Knuth
Isafjordsgatan 22
KistaWelcome
Sweden
SE