Effektivare hembesök med hjälp av surfplatta

Sammanfattning

Användning av surfplattor i skärgården norr om Stockholm visar att vårdpersonal vinner tid, upplever mindre stress och kan erbjuda bättre och säkrare vård när de under hembesök har direktaccess till patientjournaler och möjlighet att på plats beställa hjälpmedel. Det kan framöver även filma sår, utslag och andra tillstånd och över en videolänk konsultera med allmänläkare på vårdcentralen.
Projektet stöds av Stockholms Läns Landsting och förväntas spridas till andra vårdcentraler. Till hösten 2016 kommer lösningen finnas på samtliga vårdcentraler inom TioHundra AB i Norrtälje.

Nyttoeffekter

Vårdtagarna: Mer individanpassad vård, välinformerad personal
Verksamheten:Tidsbesparingar, mindre risk för fel, mindre stress hos personalen
Samhället:Effektivare vård, bättre resursutnyttjande.

Verksamhet

Väddö vårdcentral i norra Roslagen, som ingår Tiohundra AB i Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting, SLL.

Användare

Rehabilitering och vård i hemmen och personal i primärvården.

Citat

”Inför ett hembesök vill vi ju veta patientens specifika behov, sjukdomshistoria, om prover tagits osv. Vi jobbar i blindo när vi saknar information. Surfplattan ger oss koll, säger Anna Aleflod,vårdcentralchef på Väddö vårdcentral, TioHundra AB.

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Det bor inte fler än cirka 4 000 personer i detta idylliska skärgårdslandskap i Roslagen, i den nordligaste delen av Stockholms Läns Landsting. Under sommaren sväller antalet till uppemot 40 000. I Grisslehamn hade konstnären och författaren Albert Engström en ateljé och författaren Vilhelm Moberg flyttade under en period till Väddö, inte långt från Älmsta där Väddö vårdcentral ligger idag. Där jobbar Marie Sjöblom, distriktssköterska. Hon är ofta på hembesök och berättar hur projektet började.
– Vi fick frågan av vår AVC-samordnare: vilken typ av teknik skulle ni helst vilja ha? Vårt svar var: ’Vi vill kunna ha med oss patientjournalerna på hembesöken.’
Orsaken är att i den traditionella arbetsrutinen börjar man dagspasset med att läsa patientjournalerna på den fasta datorn för 10-12 olika patienter och måste minnas informationen och samla på sig rätt saker för besöken. Sedan, under patientbesöket ta anteckningar på papper som senare ska skrivas in i journalen på den fasta datorn i vårdcentralen.
– Ofta hinner du inte det när du kommer tillbaka till vårdcentralen då annat som kräver din uppmärksamhet, säger Marie Sjöblom.
Risken för fel och missar ökar ju längre tid det tar, vilket kan drabba vårdtagaren. Det är också splittrande och stressande för personalen.
Att ge primärvården access till informationen genom en mobil lösning är dock lättare sagt än gjort med tanke på vårdens hårda säkerhetskrav och dess komplexa organisationsstruktur.
Här drevs pilotprojektet av en av åtta så kallade Akademiska Vårdcentraler (AVC), som SLL startat för att knyta forskning närmare vården. Projektledare är Magnus Peterson, allmänläkare, forskare och samordnare för Akademiska vårdcentraler i Norrtälje TioHundra AB.

Lösning & funktion

Hembesökspersonalen i projektet har nu med sig en iPad, som ger tillgång till patientjournaler, både för läsning och för att skriva direkt i journalen.
Personalen kan göra beställningar på plats och har dessutom beslutsstöd, som att kunna slå i medicinska uppslagsverk, se utvald vårdinformation på nätet samt kan ordinera hjälpmedel eller läkemedel via nätet.
Det är också möjligt att dokumentera med kamera och via videolänk rådgöra med kollegorna på vårdcentralen från patientens hem.
För att få access är surfplattan försedd med ett skal med en korthållare. Personalen identifierar sig med ett personligt lösenord och ett SIHTS-kort, på samma sätt som i den fasta datorn.
Piloten i Väddö hade i juni 2016 pågått i sex månader och innefattar hembesök och ett 40-tal patienter som bor i servicehus i tätorten och även några på landsbygden.

Fördjupning i nyttoeffekter:

1. Personalen har omedelbar tillgång till aktuella och korrekta patientuppgifter. Efter patientbesök behöver de inte återvända till sin fasta dator för att skriva ned sina anteckningar utan kan göra det på plats.
– Det brukar ta 3-10 minuter per patient att göra anteckningarna, säger distriktssköterska Marie Sjöblom.
Nu slipper de dubbelarbetet, ställtiden att ta fram sina anteckningar och en ”surdeg” att ta hand om så snart de får tid.
– Ibland tar det tre dagar innan man får ro att skriva sina journaler, säger Marie Sjöblom.

2. Mindre risk för fel. Anteckningar med penna kan vara svårlästa, papper kan tappas bort. Att skriva in uppgifter på plats ökar säkerheten, liksom att man direkt kan göra beställningar som behövs för vård av en viss patient. Leveranstiden kortas och det är mindre risk för felbeställningar.
Tillgång till beslutstöd i form av medicinska uppslagsverk med mera gör att personalen har lättare att svara på patientfrågor och att hålla sig informerad.

3. I nästa fas ser projektledaren Magnus Peterson det högt prioriterat att även kunna läsa patientens läkemedelslista (idag finns endast access via Pascal), se provsvar samt konsult- och röntgensvar.
De tekniska förutsättningarna finns också att upprätta videolänk till sjukhusets specialister för att till exempel konsultera vid bedömningen av ett bensår, som är rött och inflammerat. Eller bedöma om ett födelsemärke kan vara malignt och behöver tas bort.
Man hoppas också få en tillförlitlig dikteringsfunktion, så att texten kan dikteras rakt in i journalappen.

Process & Uppföljning

Genom att bedriva detta som ett forsknings- och utvecklingsprojekt man kunnat gå in förutsättningslöst för att utveckla en optimal lösning. Sommaren 2016 var deadline för pilotstudien. Efter en första utvärdering tas nästa steg och studien expanderas till fler vårdcentraler. Närmast på Djurö vårdcentral, på Värmdö i Stockholms skärgård, och i Djursholms vårdcentral. Till hösten 2016 på samtliga vårdcentraler inom TioHundra AB i Norrtälje.

Kommunikation

Tjänsten utvecklades utifrån användarens önskemål. Det var ingen idé som kom ”uppifrån.” Den berörda personalen fick frågan vad som skulle vara ett viktigt hjälpmedel för dem.
Hittills, eftersom det är ett pilotprojekt, är det bara 4-6 personal som varit inblandade och kommunikationen har gått smidigt. Marie Sjöblom, som jobbar med verktyget på fältet, säger att lära sig det ”var lite knöligt i början, men sedan lätt.”

Lärdomar & Tips

-Ambitionen att få ut patientinformation på fältet har mött både tekniska och organisatoriska hinder, ibland med beskedet att ”det där är omöjligt att göra” och sedan har man ändå hittat en lösning.
– Envishet och tålamod och någon som har tid att driva frågan är A och O för denna typ av utveckling, säger både projektledare Magnus Peterson och vårdcentralchef Anna Aleflod.
-En nyckel till framgång var just att man lyssnat på personalens behov och utvecklat verktyget därefter.

Mer information

Artiklar om surfplattor i vården i Väddö
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2015/November/Surfplattor...
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/journaler-pa-surfplattor-ska-...

Norrtälje kommuns studie om behovet av ehälsa:
Förstudierapport e-hemtjänst Norrtälje

Kontakt

Magnus Peterson, projektledare Uppsala Universitet:
magnus.peterson [at] pubcare.uu.se
Marie Sjöblom Enhetschef Väddö vårdcentral, TioHundra AB
marie.sjoblom [at] tiohundra.se

Leverantör

Apple står för hårdvara i form av iPad. Kontakt: Stefan Oldmark ‎[oldmark.s [at] apple.com]‎‎;
Chorus AB står för programmering: Casper Winsnes casper [at] chorus.se