Cykla i minnenas värld

Sammanfattning

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna: Äldre kan återuppleva gamla minnen och får chansen att berätta om viktiga stunder och platser i deras liv. Omsorgstagare får bättre kontakt med personal genom att nya samtalsämnen skapas.

Verksamheten: Demensdrabbade människor blir lugnare, vilket skapar bättre stämning på hela avdelningen.

Samhället: Hjälper anhöriga bevara en meningsfull relation med äldre släktingar.

Enhet/avdelning/verksamhet

Kommun/äldreomsorg

Målgrupp

Demensdrabbade, brukare på äldreboende, personal inom äldreomsorgen

Tjänstens namn

jDome BikeAround 

Citat

”Vi hoppas få till fler samtal mellan den äldre och personal där man får till en levnadsberättelse som kan höja livskvaliteten.” – Johanna Lillerskog, socialt ansvarig samordnare, Tibro Kommun

Lösning

Genom att resa runt i en virtuell värld kan demensdrabbade och äldre återuppleva gamla minnen och återbesöka platser som har spelat en viktig roll i deras liv. Tibro kommun har köpt in specialbyggda träningscyklar som kopplas till en skärm med Google Street View och låter patienter på äldreboenden ”besöka” vilken plats som helst i världen. På så sätt stimuleras både hjärnan och kroppen samtidigt som användaren får en social upplevelse genom att berätta om sin barndom eller andra minnen för personal eller anhöriga.

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Som demensdrabbad är man i en beroendeposition gentemot personalen. Man har inga möjligheter att förmedla sig själv, vem man är, vad man tycker om och vad som gjort en till den man är. Ett vanligt symtom är ökad oro, något som visar sig genom att den drabbade ständigt rycker i dörrar och letar efter en utgång. Man vill ta sig hem. För personalen är svårt att hitta nya samtalsämnen som leder till en meningsfull relation till omsorgstagarna. Med runt 180,000 demensdrabbade i Sverige är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen att ge dem meningsfulla aktiviteter och ökad kapacitet att prata med sina anhöriga om viktiga minnen. Det gäller inte bara demensdrabbade utan alla inom äldreomsorgen.

Lösning & Funktion

En BikeAround cykel kopplas till en sfärisk skärm där bilder från Google Street View spelas upp i takt med att man trampar på pedalerna. Användaren kan söka efter valfri adress i världen för att kunna se platser som har en speciell betydelse, t.ex. sin barndomsgata, sitt barns kvarter i New York eller kyrkan där man gifte sig. Lösningen låter användaren cykla runt fritt och bilderna uppdateras löpande för att visa de platser man åker förbi.

Bilderna på skärmen kan även styras via en dator om användaren inte kan trampa på pedalerna.

Hjälpmedlen används idag av 14 kommuner och privata utförare, men Tibro är den första som använder lösningen inom hela äldreomsorgen. Kommunen har cyklar på fyra äldreboenden samt en på Äldrecentrum, som är öppet för allmänheten.

-Vi ville erbjuda tjänsten till så många som möjligt. På Äldrecentrum kan folk i ordinärt boende komma och testa. Det är många som har kommit och är väldigt nyfikna, säger Johanna Lillerskog, socialt ansvarig samordnare på Tibro Kommun.

Hjälpmedlen köptes in då kommunen ville utnyttja nya välfärdsteknologier på ett sätt som kunde gynna alla..

Ekonomi

Tibro kommun har investerat i fem cyklar och har kunnat göra så med statliga stimulansmedel. Förhoppningen är att cyklarna ska leda till bättre livskvalitet för den enskilde, snarare än ekonomiska vinster.

-Det blir mer mjuka fördelar och en kvalitetsvinst, säger Johanna Lillerskog.

Processen

Cyklarna köptes in under hösten 2015, och personal utbildades i november innan användandet drog igång på kommunens äldreboenden och Äldrecentrum.

Organisationen & politiken

Initiativet till att köpa in jDome BikeAround kom från kommunanställda, men projektet har även fått politisk backning.

-Vi har informerat nämnden och fått med dom på tåget. Dom har varit positiva och tycker att det är rolig satsning, säger Johanna Lillerskog.

Fördjupning i nyttoeffekter

Cyklarna är främst menade som ett sätt att hjälpa demensdrabbade återuppleva stunder och platser de kanske glömt bort. Men de sociala effekterna är kanske ännu större, både för användarna, personalen och anhöriga.

– ”När du hittar en viktig plats att besöka så höjs livskvalitén på en gång. Det är otroligt många mjuka värden i det, glädje är en underskattad hälsofaktor i sammanhanget. Sen är det även värdefullt när det gäller relationen mellan brukare och personal. Ofta visar det sig att de har mycket mer gemensamt än dom trodde”, säger Jasmine Dahlberg, försäljningsansvarig på leverantören Camanio Care, som har utbildat personalen i Tibro kommun.

Genom att kunna berätta om viktiga stunder i sitt liv får patienterna även nya samtalsämnen de kan ta med sig tillbaks in på avdelningen, vilket leder till bättre stämning och lugnare miljö. En patient kan även använda cykeln tillsammans med anhöriga för att kunna ha samtal om någonting man upplevt tillsammans.

-Kan man då i två minuter få prata om nånting som är verkligt och har hänt så är ju det värt allt,  säger Jasmine Dahlberg.

Tibro kommun hoppas även att användandet av cykeln kan leda till mer sociala evenemang på Äldrecentrum.

Kommunikation

Tibro kommun har informerat om tjänsten på sin hemsida och även fått lokaltidningen att skriva en artikel om projektet för att öka invånarnas kännedom. På Äldrecentrum finns också information om hur man kan använda cykeln. Ca 50 personal inom Tibros äldreomsorg har fått en grundlig utbildning i handhavande, teknik och implementering, något som enligt leverantören är en förutsättning för att investeringen ska lyckas på sikt.

Resultat – vad hände sedan?

Cykeln har hittills haft störst framgång på kommunens Äldrecentrum, där den blivit en central del av verksamhetens program för allmänheten. Enligt Sandra Eggen, enhetschef på Äldrecentrum, används cykeln ofta av mellan 10 och 20 personer i veckan, både som en del av planerade program och vid spontana tillfällen. De flesta av användarna är pensionärer som uppskattar möjligheten att återuppleva gamla minnen och vill skapa nya samtalsämnen med både bekanta och personalen.

-Cykeln gör att man får in välfärdteknologi på ett roligt sätt i äldreomsorgen. Man får ta del av varandras livsberättelser, och man lär känna varandra på ett bra sätt. Något som avviker lite från det vanliga i vardagen, säger Sandra Eggen.

På kommunens äldreboenden har det varit svårare att få omsorgstagarna att använda cykeln regelbundet. Kommunen har inga exakta siffror för hur flitigt cyklarna används, men menar att personalen inom äldreomsorgen har en större utmaning när det gäller att få de boende intresserade av ett redskap som finns tillgängligt på hemmet till vardags.

-De boende kan ha svårare att motivera sig själva, jämfört med de som kommer till Äldrecentrum för att delta i aktiviteter. Så för personalen gäller det att känna sig engagerade och säkra själva, annars är det svårt att få det att fungera, säger Sandra Eggen.

På Äldrecentrum har man nu planer på att skapa fler aktiviteter runt cykeln. Man har redan gjort en Vättern Runt-runda, och planerar nu en större Sverigeresa under 2017. På så sätt får människor även en möjlighet att se platser de inte kunnat besöka i verkliga livet.

-Det handlar väldigt mycket om att uppleva nya platser, egentligen. Folk kan ofta be oss att visa något semestermål där vi har varit. Cykeln har gått till Thailand, Spanien, USA och alla möjliga platser. Då kan de drömma sig bort lite, och tänka åh vad härligt det vore att åka dit.

BikeAround har även blivit etablerad i USA: http://hlntoledo.com/our-community/409-2018/february/2015-senior-star-is...

En vidareutveckling av produkten har gjorts, BikeAround Screen. Den bygger på samma idé, men är kopplad till verksamhetens egen TV och är därför mer platseffektiv. Här finns en video om den: https://youtu.be/trST-3Mx8D8

Lärdomar & Tips

Personalen på äldreboende måste visa stort engagemang för tjänsten och jobba tillsammans för sprida användandet av cyklarna
Cyklarna ska inte ändra arbetssättet utan fungera som ett komplement och ett nytt verktyg i vården
Lösningen är inte bara till för demensdrabbade. många äldre kan utnyttja hjälpmedlet inom omsorgen för att stärka relationen till personal, andra boende samt barn och barnbarn

Mer information

Hemsida om tjänsten:http://www.camanio.com/sv/products/bikearound/

Kontakt: Tibro kommun, Johanna Lillerskog, socialt ansvarig samordnare, Tibro kommun, johanna.lillerskog [at] tibro.se

Leverantör

Camanio Care AB, kontaktperson Jasmine Dahlberg  jasmine.dahlberg [at] camanio.com

www.camanio.com