Competence AreaICT Learning

ContactCarl Heath
ICT Learning

Your partner in digitalization and learning

With a growing need for knowledge and innovation in order to create a sustainable society, our educational sector is in need of development. In order for everyone to be provided with high quality education and lifelong learning, an educational sector with high standards, digital services, products and innovation are of great importance. At RISE ICT we have extensive expertise in digitalization and can act as advisors and strategic partners in the research and development of new solutions for learning and education.

We support digitalization

In the digitalization of education and learning, be it for the formal educational system, higher education or education within business and civil society, actors have different needs. As a research institute we have extensive experience and a broad network in business, public sector and the academy to support and provide for services in innovation, research and development in cooperation with our partners. We are known for our talent and capacity to develop and run research and innovation projects in partnership with others.

We are a neutral partners with a mission from the government to develop and help society and industry in sustainable growth without own profit. In ICT Learning we continually take part in a broad range of research, development and innovation projects together with our partners from all sectors in society. Our knowledge is deep and broad, and ranges from strategy, processes, technologies, interaction design, participatory design, data analysis and more.

Please contact us to engage in how we together can shape the future of learning and education.

Projects

Completed projects

People

Jarmo Laaksolahti
PhD, Senior Researcher

jarmo [at] sics.se

Peter Ljungstrand
Studio Director and Senior Researcher
+46 702 88 97 59
peter.ljungstrand [at] tii.se

News

Pages

Articles in Swedish

Här samlar vi artiklar på svenska om projekt och aktiviteter inom ICT Learning.

Mobilen i skolan och i klassrummet

Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering? Eller borde den kanske hellre förbjudas? Hur ser det ut i skolan och i klassrummet? Vad säger forskningen? Här är en kort genomlysning av frågan som kanske kan bidra till att föra diskussionen vidare.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning. Eftersom samhället ständigt utvecklas måste alla lära sig att lära för att kunna fortsätta lära genom hela livet. Annars klarar man sig varken som medborgare eller på arbetsmarknaden.

Bättre matematikundervisning med hjälp av multimodala medier

Forskare från olika arbetsfält undersöker hur multimodala medier kan användas för att väcka elevernas intresse och för att öka deras förståelse.

 

 

Makerkultur som ett skapande innehåll i skolan

Hur ska vi se på värdet av programmering och makerkultur i skolans undervisning? Har de ett värde i sig själva eller ska de främst ses som verktyg för att underlätta utvecklingen av basförmågor och basfärdigheter som betonas i läroplanen?

Barn som skapar

Children Make - barns skapande och barns rättigheter

2014 var det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Det blev startpunkten för ett samarbete mellan Svenska Institutet, Utrikesdepartementet och Interactive Institute Swedish ICT under rubriken Children Make.

Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande

Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att verksamhetskultur och undervisning ska bli mer undersökande, skapande och digital. På 2016 års Makerdays gav Linda Mannila i sin keynote en inblick i vad läroplanen säger.

Samhället som ett rum för lärande

Forskningsprogrammet Language as participation försöker hitta vägar att förvandla hela samhället till ett informellt klassrum för den som lär sig svenska som andraspråk.