Central mötesplats öppnar tekniken för äldre

Sammanfattning

Hagdahlska huset, mitt i centrala Linköping, är en unik mötesplats där Linköpings kommun med hjälp av ideella krafter ger äldre en chans att komma igång med modern teknik. Oavsett om det handlar om smartphones, laptops eller surfplattor, här får man i social samvaro hjälp och tips med att komma igång med allt det där krångliga. I huset finns också kommunens visningsmiljö för tekniska hjälpmedel där allt kan testas och prövas. En spännande satsning som ger alla chansen att möta framtiden.

Nyttoeffekter

Nyttor för besökarna:

Ger hjälp att komma igång med modern teknik
Chans att träffas och umgås mitt i centrum
Ger överblick och visar på möjligheter när det gäller olika hjälpmedel

Nyttor för verksamheten och samhället:

Ökar aktivitetsnivån hos de äldre
Bidrar till att minska ensamheten
Testmiljö för nya lösningar

Verksamhet

Hagdahlska huset, Seniorcenter, Linköpings kommun

Användare

Äldre i Linköpings kommun

Citat

”Vi hjälper de äldre komma över tröskeln när de behöver hjälp med modern teknik och skapar samtidigt ökat socialt innehåll i vardagen”– Ingrid von Sydow, verksamhetsansvarig Hagdahlska huset

Fördjupning

Behov & Utmaningar

Många äldre upplever det ofta som svårt att ta till sig modern teknik och att komma igång med t.ex. en smartphone. Samtidigt ser de förstås många nyttan av att kunna använda tekniken. De vill också smidigt kunna uträtta banktjänster, beställa biljetter till resor och hålla kontakt med barnbarnen via Facebook.

Teknikutvecklingen kan ses som självklar för många och innebär ofta positiva förbättringar i en stressad vardag. Vi är vana att ta till oss ny teknik och kan med hjälp av appar och smarta lösningar själv snabbt utföra det som tidigare innebar långt köande till t.ex. banker eller postkontor.

För många äldre kan teknikutvecklingen vara ett oöverstigligt hinder som gör att de känner sig i ett utanförskap. Känslor av ensamhet och isolering förstärks samtidigt som de äldres psykosociala situation påverkas.

I samhället medför teknikutvecklingen också att flera av de väletablerade servicefunktionerna är på väg att försvinna. Postkontoren har stängts, banker har slutat med kontanthantering och det finns snart inga fysiska biljettkontor kvar för tågresan. Efterfrågan har minskat, användarna fixar allt själva och de som inte kan står utanför.

Lösning & Funktion

Hagdahlska husets seniorcenter är en av Linköpings kommuns många träffpunkter för äldre. Centralt beläget, precis vid Stora Torget och nära till allmänna kommunikationsmöjligheter. Hagdahlska skiljer sig dock från alla andra ställen med sitt Sverigeunika fokus på modern teknik.  Här kan de äldre få hjälp med att komma igång, oavsett om det handlar om den nya smartphonen eller surfplattan.  I huset har man dessutom integrerat kommunens visningsmiljö för tekniska hjälpmedel och skapat en social mötesplats med café och flitig mötesverksamhet.

Huset drivs av kommunen i samarbete med ett flertal av kommunens pensionärsföreningar och är öppet varje vardag mellan 10.00 och 16.00.

I huset hittar man:

Hjälp med modern teknik. Man kan låna datorer och surfplattor eller ta med sin egen. Få hjälp och råd, tips om vad man ska tänka på när man ska köpa nytt eller lära sig hur olika appar fungerar. Handledare och frivilliga krafter finns på plats för att stötta.
Hitta rätt hjälpmedel för vardagen. Kommunens visningsmiljö för tekniska hjälpmedel finns integrerad i verksamheten och man kan lätt hitta rätt hjälp för att kunna klara vardagen bättre. Kommunens äldrelotsar som svarar på frågor om äldreomsorgen och heminstruktörerna för syn och hörsel finns regelbundet på plats.
Ett minigym och flera andra hälsofrämjande aktiviteter.
Ett aktivt programarbete med träffar, utställningar och möten.
Ett café där man kan träffa vänner och bara umgås.

Ekonomi & organisation

Huset drivs av Linköpings kommun i samarbete med ett flertal av kommunens pensionärsföreningar och olika frivilliga krafter. Verksamheten startade 2009 och ligger organisationsmässigt direkt under Äldrenämnden.

Totalt är närmare 100 frivilliga värdar engagerade som finns på plats enligt ett roterande schema. Varje pensionärsförening ansvarar för varsin veckodag. Ingrid von Sydow, kommunens verksamhetsansvariga, lägger halva sin arbetstid i huset och har sällskap av flera praktikanter från bl.a. gymnasieskolor.

Fördjupning i nyttoeffekter

Målsättningen med verksamheten i huset är primärt att minska trösklarna till att komma igång med modern teknik och att samtidigt minska ensamheten och alla dess konsekvenser hos de äldre. Här får de möjligheter att lära sig, våga testa och ställa frågor samtidigt som de träffas och umgås. De får något att göra, känner sig behövda och ökar samtidigt möjligheterna att genom kunskap om användande av modern teknik ytterligare förbättra sina sociala kontakter.

Det är förstås inte bara de som behöver hjälp som ser nyttan med huset. Alla de frivilligengagerade, värdar såväl som de som ställer upp och guidar om modern teknik, får en viktig uppgift att växa med. Många finns på plats flera gånger i veckan och kan inte nog understryka betydelsen av huset som träffpunkt och IT-socialt nav.

För anhöriga till de äldre är den integrerade visningsmiljön av tekniska hjälpmedel av stor betydelse. Här kan man i hemmiljö se hur vilka hjälpmedel som finns och lära sig hur de fungerar. En unik överblick som ökar trygghet hos den som t.e.x är orolig för hur en äldre förälder ska klara sig i eget boende.

För Linköpings kommun och samhället i stort bidrar husets verksamhet till att fler äldre mår bättre, klarar av att fortsätta bo själva och får möjligheter att genom modern teknik öka sina sociala kontakter med familj och vänner. En ekonomisk summa för samhällsvinsten är förstås svår att sätta men det råder inget tvivel om att alla de insatser som bedrivs i huset bidrar till att göra Linköping bättre för de äldre.

Hagdahlska huset har också ett brett utbyggt samarbete med Linköpings Universitet och IT- företag där man flera gånger fungerat som utvecklingsmiljö och testverksamhet. Man samarbetar också med samtliga gymnasiala vårdutbildningar som får ta del av verksamheten och visningsmiljön.

Kommunikation

Huset har funnits under en längre tid och är välkänt bland äldre Linköpingsbor. Hagdahlska informerar regelbundet om sin verksamhet i lokalpress och genom alla lokala pensionärsföreningar. I framtiden hoppas man kunna utveckla samarbetet vidare och tittar också på möjligheterna att komma ut på Region Östergötlands primärvårdsmottagningar för att tipsa om verksamheten.

Lärdomar & Tips

Involvera olika frivilliggrupper från början. De är en framgångsfaktor som har stor betydelse för verksamheten.
Det fysiska läget är viktigt. Centralt, lätt att nå med kollektivtrafik och ingen gammal sjukhusmiljö.
Utveckla samarbete med universitet, skolor och företag. De kan bidra med hjälp och får samtidigt möjlighet att testa och utveckla lösningar.

Mer information

http://www.linkoping.se/hagdahlska

https://www.facebook.com/Hagdahlska/?ref=ts

Kontakt

Ingrid von Sydow, Verksamhetsansvarig, Hagdahlska huset, ingrid.von.sydow [at] linkoping.se