Competence Areae-Health

e-Health

People’s living environments will play a central role in the future of health and social care. At RISE ICT we are preparing for a sustainable transformation, developing novel eHealth-solutions for the benefit of individuals and caregivers.

In entirely new ways, health care is becoming an integral part of our everyday lives – regardless of whether we are healthy or ill, young or old. We want to take responsibility for our health and well-being. At the same time, the elderly population is growing in numbers and the demand for home care- and health services is increasing. These are challenges that can be turned into opportunities by using ICT.

At RISE ICT eHealth we enable autonomy and an increased quality of life for patients and the elderly by developing secure and efficient digital health and care solutions. Important issues such as access to quality-assured data, secure and connected communications systems, open solutions, efficient processes and interactive services are all essential in future health and social care are all core of our operations.

Our main application areas are digital care services, home care for the chronically ill, big data analysis based on health-related data, diagnosis and treatment using sensors and sensor systems, and more efficient, remote rehab using gamification. We act as independent, advanced, digitalization advisors for municipalities as well as regions.

Contact us and let’s talk about how we can create tomorrow’s health care together.

RISE tar över verksamheten i Hälsans nya verktyg

Om du har gått in på Hälsans nya verktygs hemsida - hnv.se - kommer du numera till denna sida då RISE har tagit över verksamheten i föreningen Hälsans nya verktyg och föreningen är avvecklad. Här finner du alla fallstudier som tidigare fanns på hnv.se.

Fallstudier

RISE har nu tagit över de fallstudier som tidigare tagits fram av Hälsans nya verktyg. Här kan du läsa de över 30 fallstudierna som har producerats. De visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter inom kommuner, landsting och privata utförare.

Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag. Vi lägger kontinuerligt till nya fallstudier i en takt beroende på tillgång till fall att skriva om och du får gärna tipsa oss om du känner till något som borde studeras.

Se alla våra fallstudier om implementerade digitala lösningar inom välfärdsteknik och eHälsa.

Följ de senaste nyheterna inom e-hälsa på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/835020909952682/

Vill du ha RISE nyhetsbrev om e-hälsa och välfärdsteknik varje vecka?

Registrera dig här

För nedladdning:

Broschyr eHälsa Kommunerbjudande

eHealth Agenda: eHälsa i hemmet

RISE eHälsa

 

Rapport till Socialstyrelsen 2017-03-15:

Varför digitaliseringen går så långsamt inom socialtjänsten 


Presentations

Demonstration June 15, 2016

Demonstration of the COPD solution at Karolinska University Hospital.

 

Seminar, 26/3-2015

eHealth - Breakfast seminar RISE & Shine

Seminar, 27/5-2015

Seminar looking at the transformation of healthcare.

 


Highlighted projects

Projects

Completed projects

People

Per Björk
Researcher
+46 (0)70 752 77 51
per.bjork [at] ri.se

Magnus Boman
Professor

magnus.boman [at] ri.se

Roland Elverljung
Research Scientist
+46 (0)70 772 77 19
roland.elverljung [at] ri.se

Anya Ernest
Coordinating Internet of Sports & Wellbeing, Research and Design
+46 703 85 00 46
anya.ernest [at] ri.se

Christer Johansson
Senior Expert, Professor
+46 72 723 33 21
christer.johansson [at] ri.se

Mona Jonsson
Project Manager, Digital Health Lab
+46 708 91 92 91
mona.jonsson [at] ri.se

Peter Ljungstrand
Studio Director and Senior Researcher
+46 702 88 97 59
peter.ljungstrand [at] ri.se

Örjan Mattsson
Senior Advisor

orjan.mattsson [at] ri.se

Fredrik Nilbrink
Senior Software Developer

fredrik.nilbrink [at] ri.se

Fredrik Nilsask

+46 70 5114793
fredrik.nilsask [at] ri.se

Björn Norberg
Sales Manager
+46 707 671200
bjorn.norberg [at] ri.se

Mikhail Popov
Senior Scientist
+46 70 778 7769
mikhail.popov [at] ri.se

Per-Olof Sjöberg
VP Business & Innovation Area Digitalisation
+46 70 519 04 91
per-olof.sjoberg [at] ri.se

Niels Swinkels
Researcher
+46 76 411 26 70
niels.swinkels [at] ri.se

News

Pages

In media

Pages

Fallstudier välfärdsteknik och eHälsa

Här hittar du fallstudier som RISE har sammanställt, som visar nyttoeffekter och lärdomar vid införande av digitala lösningar i olika verksamheter inom kommuner, landsting och privata utförare.

Till grund för arbetet med dessa fallstudier ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun och landsting/region samt företag. Vi lägger kontinuerligt till nya fallstudier i en takt beroende på tillgång till fall att skriva om och du får gärna kontakta mona.jonsson [at] ri.se om du känner till något som borde studeras.

Klicka på respektive fallstudie för att läsa mer!

Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har tillsammans lett ett EU-finansierat projekt för att förbättra äldrevård på distans i glesbygdsområden. Projektet RemoAge har tagit fram nya arbetssätt med stöd av teknik för att kunna stödja äldre individer att bo kvar hemma genom att skapa delaktighet och större trygghet. Bl.a. har man gjort pilotprojekt med mobilt trygghetslarm, tillsynskameror och videotjänster för konsultation. Projektet har varit en framgång tack vare ett nära samarbete mellan vårdpersonal på alla nivåer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Nu planeras ett breddinförande av flera tjänster.

Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare

Karlskrona kommun har tagit ett helhetsgrepp kring införandet av smidiga e-tjänster i samtliga verksamheter. Att lyckas handlar mycket om det digitala ledarskapet.

Sensorer kan minska antalet fallolyckor

Vårdföretaget Aleris Omsorg arbetar sedan en tid med sensorteknik som hjälper personalen att se när något händer och även bidrar till att förebygga fallolyckor genom att samla in data för analys av riskmoment.

Knutpunkt för digitala verktyg stärker Göteborgs vård och omsorg

Göteborgs stad har genomfört en stor upphandling som gör att kommunen kan samordna välfärdstekniktjänster från flera leverantörer i en så kallad hubb. Det effektiviserar införandet av nya lösningar och är nyckeln till en mer individbaserad vård och omsorg.

Nacka i unik upphandling: Välfärdsteknologi som tjänst

När Nacka skulle upphandla välfärdsteknologi tog man ett helt nytt grepp - man gjorde en funktionsupphandling. 

Nytt system för all vård och omsorg – helt i molnet

Sjöbo kommun satsade på ett system som är molnbaserat där i princip all informationsverksamhet kan skötas via en vanlig webbläsare.

Analysverktyg förenklar kommunernas kvalitetsarbete

Landskrona kommun använder ett nytt analysverktyg för att förbättra sitt kvalitetsuppföljningsarbete inom äldreomsorgen.

Verktyg som visar hur du mår mellan vårdbesöken

Akademiska sjukhuset i Uppsala m.fl använder en digital dokumentationsplattformsom gör det lättare att följa upp patienters tillstånd mellan olika vårdtillfällen, återbesök eller medicinering.

Fokus på IT-vård hos ZuidZorg i Eindhoven, Holland

Inom vårdföretaget ZuidZorg, Nederländerna, provar man gärna nya lösningar istället för att lägga tid och pengar på utredningar, men ingen pilottest får vara längre än 90 dagar.

Effektivare hembesök med hjälp av surfplatta

Användning av surfplattor i skärgården norr om Stockholm visar att vårdpersonal vinner tid, upplever mindre stress och kan erbjuda bättre och säkrare vård när de under hembesök har direktaccess till patientjournaler och möjlighet att på plats beställa hjälpmedel. 

Videosamtal som komplement till hembesök

I Hudiksvalls kommun kommunicerar vårdpersonal genom en surfplatta i rörlig bild som alternativ till hembesök.

Smart sängsensor för en bättre sömn och hälsa – utvecklingsprojekt

Helsingborgs stad har deltagit i ett utvecklingsprojekt av en smart sängsensor som med hjälp av dataanalys, kontinuerligt ger en helhetsbild av den äldres sömnmönster. 

Jour på distans kortar avstånden i Norrbotten

Distansvård är en del av strategin för Norrbottens läns landstings och används som verktyg för att flytta vården närmare patienten.

Central mötesplats öppnar tekniken för äldre

Hagdahlska huset, mitt i centrala Linköping, är en unik mötesplats där Linköpings kommun med hjälp av ideella krafter ger äldre en chans att komma igång med modern teknik. 

Elektronisk dosett gav åtta gånger pengarna tillbaka

”En stor pilotstudie av elektroniska dosetter i England under ett halvår visade sig ge en besparing per användare på 20 000 kronor – det innebär en återbetalningstid på några veckor. Nu är lösningen permanentad.”

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Örebro kommun har infört en nätbaserad tjänst som bidrar till att göra anhörigstödet mer individuellt och flexibelt.

Surfplatta ger mer tid för vård

Sjuksköterskor i Stenungsund har under hembesök med sig en surfplatta som ger dem tillgång till patientinformation och möjlighet att dokumentera på plats. Lösningen ökar patientsäkerheten och spar tid.

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten Farsta både tid och pengar.

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar händer – pilotprojekt

 Alvesta kommun har testat digital tillsyn vid sina särskilda boenden.

PER ger bättre hälsa med egenrapportering

Patientens Egen Registrering (PER) är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling inför vårdbesök på en reumatologmottagning.

Trygghetskamera – god tillsyn både dag och natt

För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha besök i sitt hem är tillsyn via trygghetskamera ett nytt alternativ. Tillsynen sker via webbkamera, utförs av Trygghetsjouren och görs enbart vid de tider som den enskilde valt. All annan tid är tjänsten avstängd och låst.

 

 

GPS-larm som promenadstöd ger Norrtäljes äldre större frihet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) bestämde sig för att med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) sätta in GPS-larm som alternativ till Hemtjänstens ledsagade promenader för äldre personer som bor kvar i sina egna hem.

Digital bilddagbok stärker kommunikationsförmågan

En digital bildbaserad dagbok ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar kommunikation mellan hem och skola för barn med behov av särskilt stöd.

Kommunikations och planeringsverktyg underlättar vård och omsorg

Som ett led i att förbättra och förenkla verksamheten beslutade socialförvaltningen i Burlövs kommun att genomföra ett pilotprojekt med ett digitalt verktyg som dels skapar ett planeringsstöd för personalen och dels samlar all dokumentation på ett och samma ställe. 

Ökad livskvalitet med läkemedelsautomat

Arvika kommun har satsat på en läkemedelsautomat som signalerar när det är dags att ta sin medicin.

Musikdocka tände livsgnista hos demenssjuka

En stor och mjuk docka som spelar personligt anpassad musik – från Cornelis och barnsång till Anita Lindblom – har visat sig ha förvånansvärt positiva effekter på äldre som lider av demens.

Ny modern utbildningsmetod sparar tusentals arbetstimmar i Helsingborg

Helsingborg kan spara tusentals arbetstimmar varje år genom att använda e-learning.

Digital signering gör medicineringen inom vård och omsorg säkrare

Säffle kommun har infört ett nytt kontrollsystem med digital signering via mobiltelefoner och surfplattor, som ger överblick och underlättar arbetet för personalen

Surfplattekurser ökar seniorers samhällsdeltagande

Norrköpings kommun har erbjudit en populär utbildning som bidragit till att seniorer känner sig mer självständiga, mer delaktiga i samhället och mer socialt aktiva. 

Kommunikationsverktyg minskar personalens stress – internationell fallstudie

Kommunikationsverktyget kombinerar larm, vårddokumentation, internkommunikation, påminnelsefunktioner och rapporteringssystem.

Enhetliga riktlinjer säkrar trygghetskedjan för äldre i Linköping

I Linköpings kommun har omkring 3 400 personer trygghetslarm för att känna sig säkrare på att snabbt kunna få hjälp om någonting händer dem i hemmet.

Äthjälpmedel för ökad självständighet

Äthjälpmedlet ger personer med nedsatt rörelseförmåga och styrka i armar och händer möjlighet att äta själva. 

Smarta hjälpmedel ökar självständigheten

Stockholms läns landsting har börjat arbeta med e-verktyg som hjälper de med kognitiva funktionshinder att klara vardagen. 

Kraftigt minskade väntetider med teledermatoskopi

Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland arbetar med att utveckla användandet av teledermatoskopi inom primärvården.

Videomöten i telefonen ökar tillgängligheten i primärvården

Vårdcentralerna Bra Liv, den landstingsdrivna primärvården i Region Jönköpings län, har startat tjänsten Bra Liv nära. Genom en app i sin mobil eller platta ges vårdsökande möjlighet att träffa läkare och andra vårdgivare via videomöte.

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter och anteckningar om omsorgstagarna. Med en mobilapp kopplad till verksamhetssystemet får personalen bättre överblick över sin dagliga planering och kan snabbt rapportera viktiga händelser direkt från hembesöken. 

E-hemtjänst – ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar

Västerås stads satsning på att införa e-hemtjänst som stöd till personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd skulle ge brukarna en högre livskvalitet och personalen möjlighet att ge mer stöd till de med störst behov.

Cykla i minnenas värld

Genom att resa runt i en virtuell värld kan demensdrabbade och äldre återuppleva gamla minnen och återbesöka platser som har spelat en viktig roll i deras liv.

Nyckelfri hemtjänst ökar produktivitet och kvalitet

Norrköpings kommun har infört digitala lås hos omsorgstagare i ordinärt boende för att minimera den tidsödande administrationen av fysiska nycklar och även för att öka kvaliteten i verksamheten. 

Digital signering minskade avvikelserna och stressen

Lerums kommun har infört ett digitalt signeringssystem som gör att omvårdnadspersonal direkt kan dokumentera och registrera delegerade arbetsuppgifter.

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS-larm

Östersunds kommun erbjuder positioneringslarm med GPS-funktion till personer med demenssjukdom i kommunen vilket ger individen möjlighet att med större trygghet fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt.