Almedalen 2016

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter i Almedalen 2016. På agendan stod bland annat kunskapsdelning i det digitala samhället, framtidens vård och omsorg, smarta hem och innovationer inom utbildningssektorn. Vi demonstrerade även smarta eHälso-lösningar i Hälsodalen. Två av våra aktiviterer finns återgivna i referaten nedan.

För att se årets aktiviteter, klicka här.

Referat: Så matchar vi Sverige för ökad digital kompetens och förnyelse – en del av Sverige Digitaliserar!

Sverige är mitt i en industriell revolution. Digitaliseringen skär näringsliv och samhället på nya ledder och utmanar gamla strukturer. Nya samarbeten och affärsmodeller krävs när gammal och ny industri möts. Hur lär vi av varandra för att få maximal nytta av digitaliseringens möjligheter?

Läs referat här

 

 

Datum: 5 juli 2016

Moderator: Anette Novak, Swedish ICT

Deltagare: Torbjörn Lundahl, Ericsson. Ann Hellenius, Stockholms Stad. Sofia Svanteson, Ocean Observations. Urban Wass, Volvo Group. Ingrid Nordmark, Swedish ICT. Lars Ilmoni, Företagarna. Lena Micko, SKL. Pia Sandvik, Swedish ICT.


Referat: Hur kan pengarna följa idén genom innovationssystemet istället för tvärtom?

För att möta de nya villkor som digitaliseringen ställer på innovationssystemet, krävs en flexibel infrastruktur och ett arbetssätt som snabbare kan omvandla forskningsresultattill morgondagens tillväxtföretag.

Läs referat här

 

 

Datum: 5 juli 2016

Moderator: Christina Öhman

Deltagare: Anna Ragén, Chalmers Ventures. Fredrik Hörstedt, Chalmers. Magnus Lundin, SISP. Anders Östlund, RISE. Tommy Höglund, Printed Electronics. Anna Ragén, Örebro Univ. Linnea Lindau, VD Chalmers.


 

Vad betyder e-hälsa egentligen? Vad innebär digitala hjälpmedel för patient och vårdgivare?

Regeringen och SKL har fastslagit en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Vård i hemmet är en förutsättning för att den visionen ska förverkligas.

I videon ovan visar vi ett rollspel om behandling av KOL-patienter i hemmet med efterföljande samtal. Deltar gör bland andra Riksförbundet HjärtLung, Lungkliniken KS, MedHelp och Telia Sonera tillsammans med Swedish ICT samt Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm.

Läs mer om KOL-projektet här.


 

Måndag 4 juli

 

08:30 - 09:30

Elvägar – Sverige först i världen

Transporterna på det svenska vägnätet är idag starkt beroende av fossila drivmedel, samtidigt som fordonsflottan ska vara fossiloberoende 2030. Att köra tunga lastbilar på el minskar de fossila utsläppen på 80-90% jämfört med järnväg. Elväg Gävle är först i världen. Hur går det? Vad är nästa steg?

Plats: Teaterskeppet, fartyg. Visby hamn, Lilla Matsalen.

Arrangör: Siemens

Mer info

08:30 - 10:00

Hur öka takten på Sveriges digitalisering – varför går det långsammare än i andra länder?

Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss möjlighet att förbättra alla delar i samhälle och näringsliv. Men från en topp-position har vi tappat fart och halkat efter. Varför? Vad kan vi lära av andra regioner som Sydkorea, Silicon Valley och Tyskland? Hur ökar vi tempot?

Plats: HejDigitalts trädgård, Fiskargatan 5

Arrangör: HejDigitalt!

Mer info

09:00 - 11:00

Innovation och digitalisering i utbildningssektorn

Hur stärks innovation och digitalisering i utbildningssektorn? Hur kan tillämpad forskning bidra till att utveckla utbildningslandskapet, från förskola till högre utbildning? Under seminariet hörs röster från forskningsinstitut, skolhuvudmän och näringsliv i ett samtal om dessa frågor.

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Arrangör: Interactive Institute Swedish ICT, Swedish ICT

Mer info

12:00 - 13:00

Integritet i datadrivna innovationer – påverkar nya dataskyddsförordningen framtidens innovation?

Inom två år kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft i EU. Med nya definitioner och koncept kring personlig integritet, hur kommer den att påverka vårt innovations- och forskningsklimat? Påverkar starkare integritetsskydd vår möjlighet att använda stora datamängder?

Plats: Hästgatan 1, innergården

Arrangör: SICS Swedish ICT, Google Sweden AB

Mer info

14:00 - 14:50

Revolution inför öppen ridå – så ökar vi transparensen i svenska myndigheter

Svenskarna förlorar kontrollen över sina myndigheter. Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. Men hur ser lösningen ut och vad innebär ökad transparens?

Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Arrangör: Fores

Mer info

16:15 - 16:45

Det digitala samhället

Vi befinner oss mitt i övergången från det industrialiserade samhället till det digital. Det förändrar vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra. Digitaliseringskommissionen har tagit fram scenarier för hur vi kommer göra saker i en nära framtid.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Arrangör: #DigitaliseraNU Almega, ComputerSweden

Mer info

Tisdag 5 juli

07:30 - 09:00

Hur kan pengarna följa idén genom innovationssystemet istället för tvärtom?

För att möta de nya villkor som digitaliseringen ställer på innovationssystemet, krävs en flexibel infrastruktur och ett arbetssätt som snabbare kan omvandla forskningsresultat till morgondagens tillväxtföretag. Om möjligheter och utmaningar med en ny samverkansmodell.

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

10:00 - 10:50

Gestaltning av morgondagens kunskapsmiljöer

Gestaltning av framtidens kunskapsmiljöer är en bred utmaning. Hur skapar vi kreativa utbildningsmiljöer för alla åldrar?

Plats: Strandgatan 16A

Arrangör: Erik Giudice Architects, Sveriges Arkitekter

Mer info

11:30 - 13:00

Så matchar vi Sverige för ökad digital kompetens och förnyelse – en del av Sverige Digitaliserar!

Sverige är mitt i en ny industriell revolution och forskning, teknisk utveckling och kompetensväxling behövs för att vi ska ligga i framkant. RISE spelar en viktig roll i att ta fram ny kunskap och teknik för en hållbar digitalisering men är också en viktig nod i innovationssystemet för kunskapsöverföring mellan aktörer. När digitaliseringen skär näringsliv och samhället på nya ledder, och utmanar gamla strukturer, krävs nya samarbeten och affärsmodeller där kunskap från olika sektorer möts. I fyra parvisa diskussioner om hur innovationssystemets aktörer kan utveckla varandras verksamhet och affärsmodeller berör vi frågor som; kulturskillnader, behov hos små respektive stora företag och vad som händer när gammal och ny industri möts och hur vi lär av varandra för att få ut maximal nytta av digitaliseringens möjligheter. Välkomna!

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

13:30 - 14:30

Att dela eller delas – svenska folkets syn på digital integritet

Svensken delar med sig allt mer privat information digitalt. Hur ser vi på detta de ur ett integritetsperspektiv?

Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Arrangör: Svensk Handel, Samsung, Advokatfirman Lindahl, SICS Swedish ICT

Mer info

15:00 - 15:45

Är det rimligt att en miljon svenskar inte får tillgång till snabbt bredband?

Regeringen lovar snabbt bredband till 90 procent av landets befolkning senast år 2020. Vad krävs för att alla ska få möjlighet att dra nytta av digitaliseringen? Om bredbandsutbyggnad med fokus på vilka åtgärder som krävs för att alla ska få möjlighet att dra nytta av digitaliseringen.

Plats: Södra kyrkogatan 13, Westanders trädgård

Arrangör: Svenska Stadsnätsföreningen

Mer info

15:00 - 15:50

Smarta fartyg – svensk sjöfarts möjlighet till en ljusare framtid?

Vilka är trenderna inom autonom sjöfart och hur kan ökade autonoma sjötransporter bidra till Sveriges hållbara framtid? Ny förstudie om ökad autonomi för ökad säkerhet och effektivisering har svaren.

Plats: Hamngatan 1, trädgården

Arrangör: Lighthouse - Swedish Maritime Competence Centre

Mer info

Onsdag 6 juli

10:30 - 14.30

E-hälsa och välfärdsteknik i praktiken – lösningar, nyttor och lärdomar

Hur vet vi att en ökad digitalisering av vård och omsorg verkligen leder till nytta för individ och samhälle? Vad har redan gjorts och hur skulle vi kunna implementera detta hos oss? Få svar, prova det senaste inom välfärdsteknik och e-hälsa samt prata med de som redan har implementerat.

Plats: Fysiken (Hälsodalen), S:t Hansplan 2, (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: Hälsans nya verktyg, SICS Swedish ICT, Abilia, Appva, Bestic AB, Cenvigo AB, En bra plats, Gnosco AB, Headalong, KRY, Lots Security AB, Novartis, Phoniro Systems AB, Stockholm Digital Care

Mer info

13:00 - 14:00

Jobbets IT: en tillgång eller ett integritetsproblem med bister eftersmak

I takt med den tekniska utvecklingen blir frågan om personlig integritet i arbetslivet allt viktigare. Individens användning av jobbets IT skapar och lagrar data som kan användas av arbetsgivaren, på gott och ont. Hen får tillgång till gratis teknik, men vad händer om eftersmaken blir bitter?

Plats: H10, Hästgatan 10A

Arrangör: Unionen

Mer info

13:30 - 14:20

Hur får vi en mer patientanpassad vård med hjälp av digitalt styrd behandling direkt i kroppen?

Andelen av befolkningen med vård- och omsorgsbehov kommer att öka samtidigt som kraven på individanpassning och mobilitet i vården ökar. Samhället och näringslivet kommer att behöva nya verktyg för att klara av kvalitets- och kostnadskraven och vården behöver nya verktyg.

Under detta seminarium får vi testa utvalda prototyper från BioCom Lab samt i en öppen dialog diskutera vilka möjligheter och hinder nydanande teknik har inom vård och omsorg.

Plats: Bryggan (Hälsodalen), S:t Hansplan 2 (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

16:00 - 17:00

Vilka digitala tjänster önskar vi oss i det framtida hemmet?

Hur ska framtidens smarta hem se ut för en åldrande befolkning? Kan en öppen IT-infrastruktur erbjuda hushållen tjänster som bidrar till en bättre vardag? Genom att skapa en katalog som ger en fiktiv bild av framtidens smarta hem har vi fått information om hur dagens människor ser på detta.

Plats: Bryggan (Hälsodalen), S:t Hansplan 2 (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

16:00 - 17:00

Verktyg för kreativitet och lärande

Metoder för snabb idégenerering för ökat deltagande och fördjupad samverkan i såväl utvecklingsprojekt som förvaltning. Syftet är att kunskapsdela kring innovativa sätt att använda idégenerering genom bland annat pilotprojekt.

Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Arrangör: Samsung Nordic, Interactive Institute Swedish ICT, H2 Hub

Mer info

18:00 - 20:30

En demokratisk revolution? Medborgarna formar hållbara städer med digitala kollaborativa lösningar

Digitalisering, sakernas internet och den kollaborativa ekonomin ger medborgare och styrande nya möjligheter att utveckla hållbara städer och samhällen. Vilka verktyg och plattformar finns och vilken typ av tjänst/forum saknas idag men är möjlig i en uppkopplad miljö med gemensamma intressenter?

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Arrangör: EIT Digital, ModigMinoz

Mer info

20:00 - 21:00

Makten, biblioteken och det fria ordet

År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Utifrån historiska händelser om bibliotekens betydelse för yttrandefriheten och hur de kan vara en motkraft när det fria ordet utmanas.

Plats: Almedalsbiblioteket, Foajén, Cramérgatan 5

Arrangör: Svensk biblioteksförening

Mer info

Torsdag 7 juli

09:00 - 10:30

Vad betyder e-hälsa egentligen? Vad innebär digitala hjälpmedel för patient och vårdgivare?

Regeringen och SKL har fastslagit en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Vård i hemmet är en förutsättning för att den visionen ska förverkligas.

Vi visar ett rollspel om behandling av KOL-patienter i hemmet och bjuder in till efterföljande samtal. Deltar gör bland andra Riksförbundet HjärtLung, Lungkliniken KS, MedHelp och Telia Sonera tillsammans med Swedish ICT samt Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm.

Plats: Bryggan (Hälsodalen), S:t Hansplan 2 (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

10:30 - 13:00

Demonstationer från RISE-instituten

Hela tältet fylls med demonstrationer av nya tekniska lösningar: smarta textilier inom vård/rehab, balansplatta för strokebehandling, 3D-printad stomi-detalj, tandimplantat, etc.

Demosar från Swedish ICT:

  • En elektronisk etikett med temperatursensor som kan övervaka kylkedjan för vaccindoser i tredjevärlden, framtagen i samarbete med Läkare utan gränser.
  • Tryckt elektronik: Lägg handen på etiketten och få information om produkten direkt i mobilen!
  • En kreditkortstor biosensorplattform baserad på tryckt elektronik för monitorering av din hälsostatus.
  • Plagg avsett för monitorering av neurologiska sjukdomar som kontinuerligt mäter rörelse och puls.
  • Spel för rehab i hemmet ökar motivationen, minskar skaderisken och ger detaljerat underlag för vårdpersonalen.
  • Ordsmart – resultat och lärdomar från utveckling av sociala spel-appar för seniorer

Plats: Bryggan (Hälsodalen), S:t Hansplan 2 (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

13:30 - 14:30

Hur kan designmetoder bidra till innovation och förbättrade vårdmöten?

Vård och omsorg kan beskrivas som komplex verksamhet och möten i vården spelar en central roll för många förbättringsprocesser. Hur kan vi utveckla och förbättra potentialen som finns i interaktionen mellan vårdsystemet och de som befinner sig inom det?

Plats: Bryggan (Hälsodalen), S:t Hansplan 2 (Karta över Hälsodalen)

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Mer info

Fredag 8 juli

09.00 – 11.00

Makerspace och Makerkultur - vad är det?

De senaste åren har arrangemang som mini maker faires, makerspace och makerkultur diskuterats allt mer och verksamhet dyker upp runt om i landet. Men vad handlar det om? Varför behövs nya undervisningsformer och hur använder man digital teknik och medier på olika sätt.

Plats: Fenomenalen Science Center, Skeppsbron 6

Arrangör: EIT Digital

Mer info

13:30 - 14:30

Kulturlivet har funktionshinder - inte människorna

Så gör du dina användare till medskapare. Hur kan man arbeta med att skapa ett tillgängligare museum genom att anställa och jobba tillsammans med besökarna? Alla ska kunna ta del av och uppleva museer.

Plats: Strandvägen, H542

Arrangör: Göteborgs stadsmuseum, Utopia, Interactive Institute Swedish ICT

Mer info